VVD gld Portret edit

Nieuws

OV- de Valleilijn blijft!

"Openbaar vervoer onder druk", was de titel die het college van Gedeputeerde Staten gekozen had voor de noodconcessies openbaar vervoer, waartoe besloten moest worden in de PS-vergadering van 11 mei...

Windmolens bij Zutphen/Eefde

Provinciale Staten van Gelderland heeft op 11 mei jl. gesproken over de komst van windmolens bij Zutphen/Eefde (formeel: Coördinatiebesluit Windpark IJsselwind). In feite is het een redelijk...

Kleur bekennen met kernenergie!

Op 11 mei heeft René Westra namens de VVD in Provinciale Staten van Gelderland een pleidooi gehouden om serieus te kijken naar kernenergie als optie voor de Nederlandse energiemix. Het is duidelijk...