Rijn IJssel Header

Waterschappen

Het stedelijk gebied

Ons klimaat verandert. De verwachting is dat periodes van grote droogte, zoals in 2018, en clusterbuien elkaar gaan afwisselen. Hierbij hebben de steden onze speciale aandacht.

Waterschap Rijn en IJssel

SAMEN WERKEN AAN WATER Nederland is kampioen in het beheer van water. We zijn trots op onze kennis en de wijze waarop we al eeuwen in staat zijn om het water in ons land te (be)sturen. Dat wil de VVD...

Waterschap Rivierenland

HET WATERSCHAP EN DE VVD Nederland is kampioen in het beheer van water. Al in de dertiende eeuw hebben we ons in Nederland gerealiseerd dat waterbeheer in onze rivierdelta zo belangrijk is dat we...

Waterschap Vallei en Veluwe

VEILIG VOORTVAREND DUURZAAM Nederland is kampioen in het beheer van water. We zijn trots op onze kennis en de wijze waarop we al eeuwen in staat zijn om het water in ons land te besturen. Dat willen...

Scheur in de muur door laag waterpeil?

Een eigen woning is voor de meeste mensen de grootste investering in hun leven. Een thuis waar je je veilig en prettig wilt voelen. Zekerheid hierover is dan ook enorm belangrijk. Maar steeds meer...