header-vallei-veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

item 1 foto 1

VEILIG VOORTVAREND DUURZAAM

Nederland is kampioen in het beheer van water. We zijn trots op onze kennis en de wijze waarop we al eeuwen in staat zijn om het water in ons land te besturen. Dat willen we als VVD zo houden, want we worden door klimaatveranderingen voor nieuwe uitdagingen gesteld.

Dit betekent dat we nu, en voor de volgende generaties de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat eenieder in ons land in vrijheid kan wonen, werken en genieten van water en natuur. Waterschappen hebben daarbij met hun taken – droge voeten, voldoende water en schoon water – een belangrijke rol. Zonder zorg voor rioolwaterzuiveringsinstallaties dijken, dammen, sluizen, gemalen en het beheer van talloze wateren zou het wonen en werken in de Nederlandse delta praktisch onmogelijk zijn. Al in de dertiende eeuw hebben we ons in Nederland gerealiseerd dat waterbeheer zo belangrijk is dat we hiervoor een krachtig bestuursorgaan voor nodig hebben, en de VVD onderschrijft dit: het Waterschap.

De VVD- fractie zal zich sterk inzetten voor een veilig, voortvarend en duurzaam waterschap Vallei en Veluwe.

Meer weten?

Lees meer over waterbeheer, lees dan het verkiezingsprogramma 2023-2027 van Waterschap Vallei en Veluwe.

Publicatiedatum: 1 februari 2023