VVD gld Portret edit

Thema wonen

In een nestkastje kun je niet wonen!

ARNHEM - De VVD roept de provincie op om sneller werk te maken van de vergunningverlening. "Immers in een nestkastje kan je niet wonen", aldus portefeuillehouder Inge klein Gunnewiek.  Schriftelijke...

Op naar een liberaal 2022!

"Als Gelderse liberalen kunnen we tevreden zijn over het afgelopen jaar. We vroegen aandacht voor diverse ondewerpen en behaalden mooie successen. Een aantal daarvan worden belicht in de bijgaande...