header-rijn-ijssel

Waterschap Rijn en IJssel

2 C Klimaat

SAMEN WERKEN AAN WATER

Nederland is kampioen in het beheer van water. We zijn trots op onze kennis en de wijze waarop we al eeuwen in staat zijn om het water in ons land te (be)sturen. Dat wil de VVD zo houden, want we worden door klimaatveranderingen voor nieuwe uitdagingen gesteld.

Dit betekent dat we nu, en voor de volgende generaties, de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat eenieder in ons land in vrijheid kan wonen, werken en genieten van water en natuur. Waterschappen hebben daarbij met hun taken – zorgen voor droge voeten, voldoende water en schoon water – een belangrijke rol. Zonder (zorg voor) dijken, dammen, sluizen, gemalen en het beheer van talloze wateren zou het wonen en werken in de Nederlandse delta praktisch onmogelijk zijn.

Al in de dertiende eeuw hebben we ons gerealiseerd dat waterbeheer zo belangrijk is dat we hiervoor een krachtig bestuursorgaan voor nodig hebben, en de VVD onderschrijft dit nog steeds: het Waterschap.

Meer weten?

Lees meer over water beheer, lees dan het verkiezingsprogramma 2023-2027 van Waterschap Rijn en IJssel.

Publicatiedatum: 1 februari 2023