VVD gld Portret edit

Provincie zet streep door 17 mln. subsidie voor Foodpark in Ede

WFE

In de laatste vergadering van 2023 heeft Provinciale Staten een streep door de subsidie van € 17 miljoen aan de World Food Experience te Ede gezet. Een nipte meerderheid van de Statenleden schaarde zich achter de motie om de plannen voor het aangepaste ontwerp niet langer te steunen en de lopende kosten voor de organisatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Lange historie

Het World Food Center, later omgedoopt tot Experience (WFE), kent een lange voorgeschiedenis van meer dan 10 jaar. Het oorspronkelijke plan, een gebouw in de vorm van een ei van 100 meter hoog, zou een gezamenlijk initiatief van overheid en bedrijfsleven worden om Ede als de magneet voor bedrijven in de foodsector op de kaart zetten. Dit idee sprak de Gelderse VVD wel aan.

Verschillende plannen

Het iconische ei werd vervolgens de Mauritskazerne in Ede, een monumentaal pand waar een nieuwbouw tegenaan gebouwd zou worden. De investeringskosten bedroegen zo’n € 30 mln. Daarvoor werd in 2018 groen licht gegeven op voorwaarde dat een second opnion op het businessplan de haalbaarheid van de verwachte 300.000 bezoekers zou aantonen. Eind 2022 vernietigde de Raad van State echter het bestemmingsplan voor het WFE, waarna de initiatiefnemers met een afgeslankt plan kwamen voor 150.000 bezoekers. Overigens had de nieuwe opzet met de helft van de bezoekers door de vertraging en gestegen bouwkosten wel hetzelfde prijskaartje.

Bijdrage bedrijfsleven

Bij de behandeling van de second opnion op het plan in 2021, werd gesteld dat het bedrijfsleven pas zou aanhaken als de provincie groen licht voor het plan had gegeven. Voor onze VVD fractie en vele anderen was dat toen al een moeilijk te verteren voorwaarde. De motie “Bedrijfsleven kom aan boord”, werd met grote meerderheid aangenomen. Na een presentatie over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State diende de VVD samen met anderen eind 2022 schriftelijke vragen in, waarin nogmaals naar de steun van het bedrijfsleven werd gevraagd. Begin 2023 volgde een spoeddebat op verzoek van 50+ om een streep door de subsidie te zetten. Het College GS deed een klemmend beroep op de Staten om eerst het bijgestelde plan af te wachten en dan een oordeel te vellen. Omdat de Provincie een betrouwbare partner moet zijn, ging de VVD mee in dat verzoek op één voorwaarde: een nieuw plan zou als een nieuwe subsidieaanvraag worden beschouwd en ook zo worden  beoordeeld.

Laatste plan

In november werden de Staten geconsulteerd over het nieuwe plan. Door de lagere bezoekersaantallen en een nieuwe opzet van de juridische structuur zou exploitatierisico een stuk lager zijn. Voor de VVD was dat geen reden tot enthousiasme. Je investeert als Provincie niet in een plan, omdat het risico laag is, maar omdat het van groot belang is. Maar nog belangrijker: ook in dit nieuwe plan lag het investeringsrisico volledig op het bordje van de overheid en bleek, behalve wat vage toezeggingen, nergens het draagvlak van het bedrijfsleven uit. Hierdoor kon onze fractie het plan niet langer steunen en stemde zij voor een motie om de subsidie en de lopende kosten zo snel mogelijk stop te zetten. Dat besluit kon, gezien de kritische houding en nadrukkelijke vragen om het bedrijfsleven aan te haken, voor niemand een verassing zijn.

Peter Hendriks, woordvoerder economie

    

 

 

Publicatiedatum: 21 december 2023