VVD gld Portret edit

VVD: Huizen bouwen, veiligheid en economie

thumbnail_IMG_5745

Arnhem – De begroting stond op de agenda van Provinciale Staten van Gelderland. “We willen dat er snel meer huizen bijkomen, dat de ondermijnende criminaliteit hard wordt aangepakt en de economie versterkt wordt in Gelderland”, aldus VVD fractievoorzitter Mark Smits.

Huizen bouwen

Voor de komende periode heeft de VVD een prioriteitenlijst gemaakt wat zij willen bereiken. Een belangrijk punt voor de VVD is dat we bouwen voor alle doelgroepen. “In een nestkastje kan je niet wonen”! Starters, ouderen, doorstromers en mensen met een laag inkomen, iedereen is op zoek naar een geschikte woning. De provincie heeft de ambitie om 100.000 woningen te bouwen. Zoals VVD Statenlid Inge klein Gunnewiek zegt:, “Een overheid bouwt geen woningen”. Dat doen bedrijven/ondernemers. De overheid moet zorgen voor een soepele verlening van de vergunningen. De VVD roept overheden op om samen met ondernemers aan tafel te gaan zitten om de bouw vlot te trekken.

prioriteiten
Veiligheid

“Kwetsbare kinderen en jongeren moeten op scholen beschermd worden tegen de georganiseerde criminaliteit. Zij moeten niet verleid worden om voor dure spullen zoals iPhones en iPads, criminele handelingen uit te voeren”, aldus Smits. “We willen dat het beleid hiervoor wordt doorgezet”. De VVD vindt het belangrijk dat Apeldoorn als “stad van de veiligheid” het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering huisvest. De VVD roept het College op om meer gebruik te maken van de kennis en ervaring uit Apeldoorn om de provincie veiliger te maken. De liberalen willen dat op de website van de provincie Gelderland het thema Veiligheid als één onderwerp op de site komt. Het is nu voor de Gelderlander onoverzichtelijk wat de taken van de provincie zijn en waar zij zich in het kader van veiligheid / weerbaarheid mee bezig houdt.

Economie

“We zijn bezig om onze economie te verduurzamen, te verschonen en toekomstgericht te maken. Dat heeft tijd nodig. Hoewel andere partijen het niet snel genoeg vinden te gaan moeten deze koers blijven volhouden, anders haken bedrijven en onze inwoners af. De overheid moet voor het bedrijfsleven een betrouwbare partner zijn. Samen moeten ze realistische doelen stellen. We hebben de bedrijven keihard nodig om onze doelstellingen te halen en om onze welvaart te behouden en om onze rekeningen te betalen”, aldus Smits.
De VVD is bezig met een onderzoek naar een MKB-loket voor bedrijven. Het loket heeft als doel om één aanspreekpunt voor Gelderland te hebben waar bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf zich een weg weten te vinden met specialistische hulp in de wirwar van subsidies, regels en netwerken. Daarnaast wil de VVD de economische pijlers van de provincie zoals geformuleerd in het coalitieakkoord laten aansluiten op de KIA, de Kennis- en Innovatie-agenda van de landelijke overheid.

Mobiliteit

De VVD heeft zorgen over gemeenten die de auto’s definitief willen weren uit de steden. Het activistische denken om auto’s te weren zodat het OV meer gebruikt wordt, is niet realistisch. De steeds schonere auto zal altijd nodig zijn. Voor mindervaliden, bedrijfsmatige activiteiten of gewoon voor een bezoek aan de stad. De VVD overweegt haar steun voor mobiliteitsprojecten in te trekken wanneer steden haar verantwoordelijkheid niet willen nemen om te zorgen voor een goed en veilig wegennet. Immers betalen de mensen wegenbelasting voor dit wegennet. “Verkeersveiligheid blijft een speerpunt voor de VVD. We zien uit naar het plan dat begin 2024 op de agenda staat” aldus Mark Smits.

Ten slotte

Dit is de eerste begroting van onze gedeputeerde financiën Helga Witjes. Een solide begroting. Smits zegt hierover: “De financiën staan er goed voor. Door verstandig beleid en geen extra grote uitgaven uit het stamkapitaal en een oplopende rente zien we voor de langere termijn een positief saldo. De komende periode investeren we maar liefst 400 miljoen euro in de Gelderse samenleving. Om de koopkracht van alle Gelderlanders te verbeteren willen wij de lasten verlagen. Immers door minder belastingen houden mensen meer over in hun portemonnee. Zo simpel is het nu eenmaal”.

 

Hieronder kunt u de volledige spreektekst lezen: 

Publicatiedatum: 20 november 2023