VVD gld Portret edit

Toiletten in de trein

2023 toilet

In deze bestuursperiode dient de toegankelijkheid van de trein voor iedereen te gaan gelden. En toegankelijkheid betekent dat er een toilet in elke regionale, Gelderse trein moet komen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft naar aanleiding van de coalitieafspraken dit onderwerp, dat volgens velen bijdraagt aan de toegankelijkheid, toiletten in de trein, voortvarend ter hand genomen. In de Statenvergadering van 20 december 2023 is hierover een helder besluit genomen.

Aanvullende investering 

Had de Staten in een eerdere periode (2004) gekozen voor een toiletvoorziening op elk station in plaats van in de treinstellen, er wordt nu toch gekozen voor een aanvullende investering om in alle treinen een toilet te plaatsen. VVD-woordvoerder Koos de Looff herinnerde aan dit eerdere besluit tijdens zijn inbreng. Maar, tijden veranderen zoals hij in zijn bijdrage aangaf: ”Het belang van toegankelijkheid is vastgelegd in het coalitieakkoord, en hier is geld voor gereserveerd. De nog resterende duur van het gebruik van de huidige treinstellen vraagt er om deze nu toch te verbouwen en toiletten in te bouwen.’

Mogelijkheden tussentijds 

Aanvullend heeft De Looff wel aan het college gevraagd om bij een mogelijkheid om eerder treinstellen om te wisselen bij bijvoorbeeld elektrificatie of een andere meer duurzame aandrijving, deze mogelijkheid aan te grijpen om met treinstellen met een toilet te gaan rijden, in plaats van om te bouwen. Het college heeft hierop aangegeven dat het nu om de bestaande mogelijkheden gaat. En dat er natuurlijk bij een verandering van omstandigheden een andere situatie is, maar dat het college geen versnelling in elektrificatie voor zich ziet vanwege de hoge kosten die daaraan verbonden zijn. Zolang er niet eerder en meer geld vanuit het Rijk beschikbaar komt voor andere treinstellen, blijft de planning van vervanging staan, zoals deze nu is vanaf 2037. Wellicht kan er wel snel geld uit Den Haag komen als bijdrage voor de inbouw van de toiletten in de huidige treinen.

Publicatiedatum: 21 december 2023