Nieuws

Groene waterstof naar Gelderland

Al enige jaren wordt door de VVD bij monde van woordvoerder energietransitie René Westra gepleit voor het stimuleren van het gebruik van groene waterstof in onder meer de industrie en het...

Vliegveld Teuge kan verder vliegen

Woensdag 8 juni 2022 heben de leden van de Provinciale Staten een luchthavenbesluit genomen voor Vliegveld Teuge. Aan deze vergunningverlening ging heel wat vooraf, daarom is de VVD Statenfractie blij...

OV- de Valleilijn blijft!

"Openbaar vervoer onder druk", was de titel die het college van Gedeputeerde Staten gekozen had voor de noodconcessies openbaar vervoer, waartoe besloten moest worden in de PS-vergadering van 11 mei...