VVD gld Portret edit

Nieuws

Woondeal; het Rijk moet ook leveren

De Staten in Gelderland bespraken de “staat van de volkshuisvesting”, oftewel: de woningcrisis. Het aantal knoppen waaraan de provincie kan draaien, is echter zeer beperkt. Landelijke wetgeving...

Laat je horen aan VVD Gelderland!

De Gelderse leden, de Lokale Netwerken en de regio's waarin zij vertegenwoordigd zijn, zijn belangrijk voor de VVD Statenfractie. Om te horen wat er speelt, informatie op te kunnen halen voor het werk...

Gezonde leefomgeving krijgt aandacht

Op 31 januari heeft Provinciale Staten gesproken over de Kadernotitie Gezonde Leefomgeving. Vanuit de VVD-fractie heeft René Westra deze belicht. Hij plaatste allereerst de notitie in het kader van...