VVD gld Portret edit

Thema omgevingsverordening

Gezonde leefomgeving krijgt aandacht

Op 31 januari heeft Provinciale Staten gesproken over de Kadernotitie Gezonde Leefomgeving. Vanuit de VVD-fractie heeft René Westra deze belicht. Hij plaatste allereerst de notitie in het kader van...

Pas op de plaats voor wind en zon

De Statenvergadering van 15 november 2023 was duidelijk. Zonder ingrijpen vanuit de provincie is verduurzaming niet meer ‘zomaar’ mogelijk. De aangenomen motie (zie bijlage onderstaand) was...