VVD gld Portret edit

Thema omgevingsverordening

Gaan voor Gaaf Gelderland

In de nota 'Gaan voor Gaaf Gelderland' staat hoe wij in de provincie nog beter gaan samenwerken o.a. op het gebied van economie, bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en onze woon- en leefomgeving. De...