VVD gld Portret edit

Nieuws

Groene waterstof naar Gelderland

Al enige jaren wordt door de VVD bij monde van woordvoerder energietransitie René Westra gepleit voor het stimuleren van het gebruik van groene waterstof in onder meer de industrie en het...

Vliegveld Teuge kan verder vliegen

Woensdag 8 juni 2022 heben de leden van de Provinciale Staten een luchthavenbesluit genomen voor Vliegveld Teuge. Aan deze vergunningverlening ging heel wat vooraf, daarom is de VVD Statenfractie blij...