VVD gld Portret edit

Doorpakken op wolf en nulstand bespreken

Wolf, bron  Provincie Gelderland

“Voor de VVD is het overduidelijk”, aldus Statenlid Inge klein Gunnewiek. “In het coalitieakkoord staat dat we willen lobbyen zodat de beschermde status van de wolf naar beneden gaat, zodat we beheermaatregelen kunnen nemen als dat nodig mocht zijn. Wat de VVD betreft is dat moment van overgaan tot beheer nu gekomen. Daarom is er een motie ingediend die gisteren in de Provinciale Statenvergadering een meerderheid behaalde."

Van beschermde status tot plaagwolf
Het aantal aanvallen is de laatste tijd sterk gestegen: van 190 dode dieren in 2023 naar 240 in de eerste twee maanden van 2024. “De wolf is op weg van wolf met beschermde status, naar probleemwolf en als we niet oppassen en snel kunnen gaan beheren, zelfs plaagwolf in Gelderland”, aldus klein Gunnewiek. Wat de VVD betreft zetten we dus alles op alles om beheren met spoed mogelijk te maken.

De tijd van dialoog voeren is voorbij
De minister van LNV wil een maatschappelijke dialoog voeren over de wolf. Dit zei minister Adema eind maart 2023. Volgens VVD Gelderland heeft die dialoog al lang en breed plaatsgevonden in de Staten. Op verschillende plekken, met dierhouders, inwoners, leden van de wolvencommissie en Statenleden onderling.

Beheren en nulstandsbeleid bespreken
De VVD constateert dat de onrust toeneemt. Inge klein Gunnewiek: “Dat is ook niet zo gek. Bijna elke dag wordt er in Gelderland een dierhouder wakker en geconfronteerd met dode dieren door een aanval van de wolf. Daarom heeft VVD Gelderland aan Gedeputeerde Staten gevraagd zo snel mogelijk te starten met het beheren van probleemwolven (actief verjagen en/of doden) en actief te lobbyen bij het Rijk en in Europa om de beschermde status omlaag te krijgen. Daarnaast wil de VVD een gesprek voeren met Provinciale Staten zodra een nulstandsbeleid enigszins mogelijk lijkt te worden voor (delen van) Gelderland."

Publicatiedatum: 11 april 2024