VVD gld Portret edit

Woondeal; het Rijk moet ook leveren

1251.huizen. vvd.nl

De Staten in Gelderland bespraken de “staat van de volkshuisvesting”, oftewel: de woningcrisis.
Het aantal knoppen waaraan de provincie kan draaien, is echter zeer beperkt. Landelijke wetgeving. Gemeentelijk beleid. De portemonnee van investeerders, of dit nu marktpartijen of corporaties zijn.

Droge voeten 
In de Gelderland stond een kaartje in de krant van Minister Harbers “Nog bouwen? Dat kan, met woningen op palen en hoge stopcontacten”. Het kaartje laat zien waar we over 100 jaar nog droge voeten hebben en dus beter kunnen bouwen. Laat de Achterhoek daar nu toevallig ook bij horen! Deze regio heeft al aangegeven meer woningen te willen bouwen, dan nu in de woondeal staat.

Wederkerigheid bij Woondeal
En dan die Woondeal. Wat de VVD mist: de wederkerigheid van het Rijk! Bij het sluiten van de Woondeal is met het Rijk afgesproken dat provincie en gemeenten woningen bouwen als het Rijk voor 5 randvoorwaarden zorgt. Even snel: het tekort aan 200 ambtenaren, de 1 miljard onrendabele top, het gebrek aan stikstofruimte, de netcongestie en de extra investeringen in mobiliteit wanneer er 100.000 woningen en dus nog meer inwoners bij komen.

Randvoorwaarden moeten ingevuld 
Al eerder heeft Gelders Gedeputeerde Vreugdenhil aangegeven dat er weinig voortgang zit in het invullen van de randvoorwaarden. Eigenlijk geen.
Wij zijn dan ook blij met het signaal dat hij heeft afgegeven op de vraag van het Rijk: “Kunt u nog 10.000 extra woningen bouwen? NEE. Want eerst moeten de randvoorwaarden ingevuld worden”. De VVD was echter niet blij met het signaal van burgemeester Bruls namens de woonregio Arnhem-Nijmegen “als de voorwaarden niet worden ingevuld, dan stoppen we met bouwen”.

Boter bij de vis
De VVD wil een stevig signaal afgeven aan het Rijk en daarom diende zij een motie in, die met ruime meerderheid werd aangenomen. Initiatiefnemer Inge Klein Gunnewiek: "Deze motie verzoekt Gedeputeerde Staten om aan het Rijk over te brengen dat Gelderland alles op alles zet om door te bouwen en dat het Rijk daarbij de randvoorwaarden moet invullen (boter bij de vis). Daarbij wordt ook aangegeven dat als het Rijk de randvoorwaarden niet invult, Gelderland haar afspraken simpelweg niet kan nakomen. En daarmee worden ontzettend veel (toekomstige) inwoners van Gelderland én de Gelderse economie hard geraakt want dan kunnen deze woningen niet worden gebouwd."

Publicatiedatum: 11 april 2024