VVD gld Portret edit

2023: Verkiezingen, formatie, prioriteiten stellen en aan de slag! 

Scherm­afbeelding 2023-12-21 om 10.03.52

Over een paar dagen is het Kerstmis. Een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het was nogal een politiek bewogen jaar met twee verkiezingen, zowel provinciaal als landelijk. Daarom kijk ik als fractievoorzitter van VVD Gelderland samen met mijn fractiegenoten terug op een bijzonder jaar.  

Hoe het begon 

In het najaar van 2022 waren de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma van VVD Gelderland al vastgesteld. We begonnen 2023 dus direct met de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Met een mooie lijst van maar liefst 50 kandidaten zijn we de verkiezingen ingegaan. De uitslag was verrassend. BBB werd op de verkiezingsdag 15 maart jl. met maar liefst 14 zetels veruit de grootste. De VVD behaalde 6 zetels en werd de tweede partij.

Formatie provincie

Als tweede partij werd de VVD uitgenodigd om deel te nemen aan de formatiebesprekingen. Lijsttrekker Helga Witjes en ondergetekende hebben de onderhandelingen namens ons nieuwe team gevoerd. We zijn trots op het resultaat dat we samen met de nieuwe coalitiepartijen hebben bereikt. De coalitie van VVD, BBB, CDA, ChristenUnie en SGP presenteerde op 10 juni jl. haar akkoord. Met name op het gebied van economie, innovatie, veiligheid, mobiliteit en sport zal de VVD-stemmer zich herkennen in het akkoord. Maar ook de woningnood en stikstof heeft gelukkig een prominente plek gekregen. Helga Witjes werd opnieuw gedeputeerde en volgde Jan Markink op, met financiën, economie en sport in haar portefeuille.

Niet stilzitten   

Naast de onderhandelingen zat de nieuwe VVD Statenfractie niet stil. Inwerkprogramma’s, werkbezoeken en het behandelen van Statenstukken. Alles ging door. In deze periode deed de Raad van State ook een belangrijke uitspraak in de doortrekking van de A15. De betwiste afkapgrens van 25 kilometer voor de stikstofneerslag kon ‘door de beugel’ waardoor de doortrekking weer een stap dichterbij is gekomen. In deze periode namen wij ook afscheid van Jan Markink. Het had Zijne Majesteit zelfs behaagd om hem te benoemen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al 50 jaar lid van de VVD, 37 jaar politiek actief, 28 jaar in de provinciale politiek waarvan 16 jaar als Statenlid en 12 jaar als Gedeputeerde. Met deze indrukwekkende getallen als basis, werd teruggekeken op de carrière van Jan tijdens de diverse afscheidsbijeenkomsten met vele in- en externe relaties.

Tweede helft 2023

Na de zomer is de fractie aan de slag gegaan om focus aan te brengen op het Statenwerk. Met het coallitieakkoord in de hand hebben we met elkaar doelen gesteld. Daarnaast was ondergetekende inmiddels fractievoorzitter en eerste plaatsvervangend voorzitter van de Staten geworden. Koos de Looff werd vicefractievoorzitter en René Westra keerde, met het doorschuiven van Helga Witjes naar Gedeputeerde Staten weer terug in de fractie. De VVD heeft in de tweede periode van het jaar onder andere werkt gemaakt van de vergunningverlening voor woningbouw. Ons nieuwe statenlid Inge klein Gunnewiek zei hierover; 'in een nestkastje kan je immers niet wonen". 

Prioriteiten VVD

Veiligheid 

Een van de prioriteiten voor de Gelderse fractie is en blijft veiligheid. Kwetsbare kinderen en jongeren moeten op scholen beschermd worden tegen de georganiseerde criminaliteit. Zij mogen niet verleid worden om voor dure spullen zoals iPhones en iPads, criminele handelingen uit te voeren. We willen dat het beleid hiervoor wordt doorgezet. De VVD vindt het belangrijk dat Apeldoorn als “stad van de veiligheid”, het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering huisvest. De VVD roept het College op om meer gebruik te maken van de kennis en ervaring uit Apeldoorn om de provincie veiliger te maken.  

Economie 

Naast het thema veiligheid zijn we als fractie ook aan de slag gegaan met economie. De overheid moet voor het bedrijfsleven een betrouwbare partner zijn. Samen moeten ze realistische doelen stellen. We hebben de bedrijven keihard nodig om onze doelstellingen te halen en om onze welvaart te behouden en om onze rekeningen te betalen. De VVD is gestart met een onderzoek naar een MKB-loket voor bedrijven. Het loket heeft als doel om één aanspreekpunt voor Gelderland te hebben waardoor bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf zich een weg weten te vinden met specialistische hulp in de wirwar van subsidies, regels en netwerken. Daarnaast wil de VVD de economische pijlers van de provincie zoals geformuleerd in het coalitieakkoord laten aansluiten op de KIA, de Kennis- en Innovatie-agenda van de landelijke overheid. 

Mobilteit  

De VVD heeft zorgen over gemeenten die de auto’s definitief willen weren uit de steden. Het activistische denken om auto’s te weren zodat het OV meer gebruikt wordt, is niet realistisch. De steeds schonere auto zal altijd nodig zijn. Voor mindervaliden, bedrijfsmatige activiteiten of gewoon voor een bezoek aan de stad. De VVD overweegt haar steun voor mobiliteitsprojecten in te trekken wanneer steden haar verantwoordelijkheid niet willen nemen om te zorgen voor een goed en veilig wegennet. Immers betalen de mensen wegenbelasting voor dit wegennet. Verkeersveiligheid blijft een speerpunt voor de VVD. We zien uit naar het plan dat begin 2024 op de agenda staat. 

Ondervoorzitter Staten

Toen ik de functie aanvaarde als eerste ondervoorzitter van Provinciale Staten, kon ik niet vermoeden dat het zoveel werk met zich mee zou brengen. Maar wie A zegt moet ook B zeggen. Vanwege een kritisch artikel van de Gelderlander op 15 september jl. over het handelen van de Commissaris van de Koning John Berends, trok de heer Berends zich tijdelijk terug en stelde Provincale Staten een onderzoek in. Provincale Staten benoemde de ondervoorzitters als onderzoekscommissie. Hiermee werd ondergetekende voorzitter van de onderzoekscommissie. Inmiddels is KPMG, namens de commissie, gestart met het onderzoek. In deze periode heb ik ook nog op 27 september jl. de Statenvergadering voor mogen zitten. Een bijzondere ervaring. 

Tussentijdse verkiezingen landelijk

Na een hele drukke periode kregen we dit afgelopen jaar ook nog te maken met tussentijdse landelijke verkiezingen waarbij onze mensen opnieuw op campagne gingen. Kortom, we zijn toe aan de Kerst. Even een mooi moment om met onze familie en vrienden samen te zijn. Even afschakelen om straks weer met nieuwe energie het jaar 2024 te kunnen beginnen.  

Het gehele VVD-team bestaande uit: Helga, Koos, Jeanne, Inge, Peter, René, Karin, Birkitta en ondergetekende wenst iedereen in Gelderland hele fijne Kerstdagen en een mooi, gezond en liberaal 2024 toe!

Warme groet,

Mark Smits 
Fractievoorzitter VVD Gelderland
mark.smits@psgelderland.nl

 

 

Publicatiedatum: 21 december 2023