VVD gld Portret edit

Thema milieu

VVD: ruimte voor kleine windmolens

Bij de bespreking van het Ruimtelijk voorstel in de Provinciale Statenvergadering van 20 december jl., heeft de VVD bij monde van René Westra een lans gebroken voor het kunnen plaatsen van kleine...

Pas op de plaats voor wind en zon

De Statenvergadering van 15 november 2023 was duidelijk. Zonder ingrijpen vanuit de provincie is verduurzaming niet meer ‘zomaar’ mogelijk. De aangenomen motie (zie bijlage onderstaand) was...