Thema milieu

Bescherming windvang bij molens

VVD Statenlid Rosmarijn Boender: "Een vrijwaringszone is essentieel voor bescherming van windvang bij molens en ik heb daarom bij Gedeputeerde Staten aandacht gevraagd voor de afspraken die zijn...

Duurzaamheid

De VVD vindt dat het waterschap moet inzetten op duurzame, innovatieve en slimme ideeën en technieken. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.