Midden in de Samenleving

Midden in de Samenleving

De VVD vindt dat het waterschap dienstbaar moet zijn aan de samenleving. Het waterschap is er voor u, voor jou, voor ons allemaal.

Dat betekent weten wat er speelt, en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners en bedrijven. Geen onnodige regels, en al helemaal geen regels die de landelijke of Europese normen overschrijden.

Ook vinden we het belangrijk dat het waterschap blijft investeren in een duidelijke en transparante communicatie, en in het delen van kennis over waterkwaliteit en waterveiligheid.

Veel Nederlanders vinden de bescherming tegen het water inmiddels vanzelfsprekend. Maar dat is het niet! Er moet fors worden geïnvesteerd worden om ons gebied veilig te houden voor toekomstige generaties. Bijvoorbeeld door dijkversterking.

Het is belangrijk dat de inwoners van ons gebied (proactief) betrokken worden bij deze ontwikkelingen. Inwoners en ondernemers beschikken over veel kennis over, en een brede blik op het eigen gebied. Het waterschap moet deze meewegen bij het nemen van besluiten.

Tot slot vindt de VVD het erg belangrijk om te investeren in voorlichting. Bijvoorbeeld over de impact van vervuiling op de waterkwaliteit. Schoon en veilig water, dat kan het waterschap niet alleen.  

 

 

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie