VVD gld Portret edit

Thema's

Windmolens bij Zutphen/Eefde

Provinciale Staten van Gelderland heeft op 11 mei jl. gesproken over de komst van windmolens bij Zutphen/Eefde (formeel: Coördinatiebesluit Windpark IJsselwind). In feite is het een redelijk...

Kleur bekennen met kernenergie!

Op 11 mei heeft René Westra namens de VVD in Provinciale Staten van Gelderland een pleidooi gehouden om serieus te kijken naar kernenergie als optie voor de Nederlandse energiemix. Het is duidelijk...

Op naar een liberaal 2022!

"Als Gelderse liberalen kunnen we tevreden zijn over het afgelopen jaar. We vroegen aandacht voor diverse ondewerpen en behaalden mooie successen. Een aantal daarvan worden belicht in de bijgaande...

Water Stuurt Grenzeloos

‘Water stuurt’ gecombineerd met het al oude adagium ‘Water kent geen grenzen’ heeft -aldus Corrie-Christine van der Woude van de VVD fractie- in zich, dat wij voor de complexe wateropgave aan...