Schermafbeelding 2021-01-26 om 21.47.15

VVD vraagt naar ondersteuning Gelders MKB

Schermafbeelding 2021-01-26 om 21.47.15

Arnhem - Zowel in de media, als ook vanuit ons eigen netwerk bereiken ons vele berichten van ondernemers die het water aan de lippen staat door de Covid-19 maatregelen.

In de horeca en de detailhandel zien we een forse toename van faillissementen en opheffingen. Maar ook in andere sectoren, zoals recreatie & toerisme, cultuur en de evenementenbranche hebben ondernemers het moeilijk. VVD fractielid Peter Hendriks heeft met steun van de PvdA en de CU op 18 januari schriftelijke vragen ingediend (zie onderstaand) met als kernvraag; of de Provincie Gelderland aanvullend aan het steunpakket van het Rijk een helpende hand kan bieden.

Van kapper tot rijschool

Door de verlenging van de lock-down, is het perspectief voor veel ondernemers verder verslechterd en de toekomst nog onzekerder geworden. Bovendien zijn in deze tweede lock-down nog meer branches getroffen dan bij de vorige lock-down.

"De noodmaatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn weliswaar, vanuit historisch perspectief, omvangrijk maar kunnen niet alle schade dekken. Ze kunnen ook niet voorkomen dat veel ondernemers het enorme gat wat in haar omzet is ontstaan te overbruggen"; aldus Hendriks.

Dit kan betekenen dat deze MKB-ondernemers ingrijpende maatregelen moeten treffen. Daarbij hebben zij vaak financiële, juridische, organisatorische of bedrijfseconomische bijstand nodig van professionals, die ze vaak niet meer kunnen betalen. Van de regeling “Steuntje in de rug” is tijdens de eerste lock-down periode door veel ondernemers dankbaar gebruik gemaakt. Helaas was de vraag aanzienlijk groter, dan het aanbod.

Maatschappelijk belang

Naast het enorme persoonlijke leed voor de betrokken ondernemers, hun medewerkers en hun families is er ook een groot maatschappelijk belang als het bijvoorbeeld gaat om bruisende binnensteden en leefbare dorpskernen. Hiervoor heeft de Provincie op initiatief van de VVD in de zomer van 2020 al een pakket aan maatregelen beschikbaar gesteld om de leegstand van winkelcentra tegen te gaan. Graag willen de indieners van deze Statenvragen ook weten, hoe die maatregelen zijn ontvangen en of ze toereikend zijn.