VVD gld Portret edit

Campagneteam Waterschap Rivierenland

3B 0 Groepsfoto top 11 2

Blij met zo'n mooie foto van de top van onze lijst! Stuk voor stuk kanjers die komende jaren namens de VVD een stevig liberaal geluid willen laten horen in Waterschap Rivierenland.

Dat naast ons werk als jurist, melkveehouder, akkerbouwer, consultant, IT manager, fruitteler, ingenieur of vastgoedbeheerder. We staan te popelen om onze kennis en ervaring in te zetten voor een beter bestuur van ons prachtige waterschap.

De foto is genomen bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam. Het Kolffgemaal is super belangrijk voor de Tielerwaard, Culemborgerwaard en de Vijfheerenlanden. Al het overtollige regen- en kwelwater vanuit deze gebieden wordt verzameld in de Linge. Dit gemaal pompt het Lingewater op de Beneden-Merwede, met een maximale pompcapaciteit van 60.000 liter per seconde. Als het Kolffgemaal zijn werk niet zou doen, dan zou dit tot wateroverlast kunnen leiden in het hele stroomgebied van de Benden-Linge, tot Geldermalsen aan toe!