VVD gld Portret edit

Perspectief voor Introdans en Oostpool

Bron-Introdans

De VVD staat voor een vitale Gelderse economie. Een aantrekkelijk woon- en werkklimaat is essentieel voor bedrijven en instellingen om zich in Gelderland te vestigen en te blijven. Hiervoor zijn voldoende culturele voorzieningen, natuur en sportfaciliteiten belangrijk. Dit staat ook in ons verkiezingsprogramma.

Culturele parels belangrijk voor Gelderse economie
Twee culturele parels zijn Introdans en Oostpool. Elke 4 jaar geeft het ministerie 28 mln euro deze instellingen als programmageld. De provincie en gemeenten moeten zorgen voor de huisvesting. Dit laatste is al vele jaren niet opgepakt. De VVD heeft bij monde van de woordvoerder cultuur René Westra eind 2022 in een motie gevraagd te komen met opties om dit op te lossen. Tijdens een recent werkbezoek van de Staten aan Introdans en Oostpool is door de voorzitter van VNO/NCW Midden-Nederland benadrukt hoe blij bedrijven en instellingen met deze Introdans en Oostpool zijn. Zij maken de provincie niet alleen een aantrekkelijke plek om te vestigen, zij vervullen ook een maatschappelijke rol richting het onderwijs en kwetsbare groepen. Voor de Gelderse economie zijn zij belangrijk, nu en in de toekomst.

Op 8 februari jl. hebben de Staten op basis van een zeer breed gedragen amendement bepaald dat de provincie een bijdrage levert van 10 mln voor de huisvesting van Introdans en Oostpool. Beide gezelschappen hebben nu een concreet perspectief op een oplossing. De partij van Doeners heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit succes.

Publicatiedatum: 9 februari 2023