VVD gld Portret edit

Hebben we zicht op stikstof-vergunningen in Gelderland?

Stikstof uitleg, bron RIVM.NIEUWpng

Naar aanleding van het recente bericht bij de NOS over een opmerking van de gedeputeerde Drenth, dat we geen zicht op alle Gelderse stikstofvergunningen hebben en dat onbegonnen werk is, hebben oppositiepartijen een debatverzoek ingediend. Op de laatste dag van deze Statenperiode (8 februari 2023) heeft het debat plaatsgevonden. Namens de VVD voerde de stikstofwoordvoerder René Westra het woord.

René begon met de constatering dat de stikstofproblematiek deze Staten-periode fors heeft overschaduwd. Maar ook dat het gelukkig iets goeds heeft gebracht: de overtuiging dat Gelderland een eigen kennispositie heeft om voor dit belangrijke vraagstuk een eigen aanpak te kunnen en willen ontwikkelen, ofwel de Gelderse Maatregelen Stikstof! Juist de gezamenlijke aanpak met alle sectoren, vrijwillige opkoop en innovatie heeft het zelfvertrouwen opgeleverd om zowel richting Gelderse samenleving als richting Den Haag aan te geven dat we weten wat de gewenste route moet zijn.

Natuurlijk is het juist dat een effectieve werkwijze betekent dat we zicht hebben op alle relevante informatie. En dus ook van de vergunde situatie. Dat houdt in: zicht op alle bedrijven en instellingen die een vergunning nodig hebben conform wet- en regelgeving plus zicht op de gebruikte en de latente ruimte. Dat is de ideale situatie.

De VVD is er steeds vanuit gegaan dat de provincie volledigheid van de registratie van de provinciale vergunningen bij het RIVM nastreeft. Plus dat de provincie de gemeenten oproept ook de registratie van de stikstofruimte in gemeentelijke vergunningen inzichtelijk te maken. De VVD heeft dit opgemaakt uit eerdere overleggen met GS in de Staten over GMS en de stikstofvergunningen.  

Tijdens het debat heeft GS benadrukt:

  • - Er zijn tien duizenden bedrijven en organisaties die een vergunning moeten hebben. De landbouwsector is over het algemeen goed op orde. Dilemma zijn natuurlijk de PAS-melders. Het oplossen van dit probleem heeft prioriteit (conform de wens van PS).
  • - De controle wordt uitgevoerd door de Omgevingsdiensten. Die vervullen ook een rol bij het ondersteunen van GMS. Dit laatste heeft -gezien de capaciteitsproblemen- prioriteit.

Vanuit de initiatiefnemer van het debat D66 werd GS aangesproken op het ondernemen van acties obv een plan van aanpak. Voor ons en GS geen item: GMS en andere plannen geven richting. We hebben D66 voorgehouden dat het juist een dilemma is dat het ruim een half jaar duurt voordat een deel van de toegezegde financiële middelen is verstrekt. En voor de 24 mld moet een fonds komen dat pas in 2024 in werking treedt! Wellicht kan D66 de wegen naar het ministerie van Financiën bewandelen om de nodige voortvarendheid te betrachten (..). De ernst en urgentie vraagt daadkracht; DOEN! 

 

 

Publicatiedatum: 9 februari 2023