VVD gld Portret edit

De Maas: een rivier met een verbindende werking

Vogelvlucht visualisatie v7_HR (1)

Een prachtig interactief gebiedsproces is doorlopen om tot de gebiedsvisie De Meanderende Maas te komen. Daarbij blijkt de rivier, onze historische scheiding met Noord-Brabant, ook een verbindende factor te zijn. Een rivier met een verbindende werking tussen de provinciehuizen, de langs de oevers liggende gemeenten en het Waterschap. Het is mooi en inspirerend als overheden elkaar zo goed vinden, aldus de VVD. Tegelijk kan dat het doel niet zijn.

Het doel is dat de inwoners en bedrijven in het gebied, veilig en welvarend kunnen wonen, werken en recreëren. Dat wij met hen zowel
- vechten tegen het water
- ruimte geven aan het water
- en strijden om voldoende water.

Bedrijven actief in realisatiefase betrekken

De bewoners van deze regio en zeker ook de bedrijven willen graag bij de verdere ontwikkelingen actief betrokken blijven. Het zijn bijvoorbeeld de recreatieondernemers, de hotel- en horecasector, de agrarisch ondernemers, en ook de binnenvaart en grondstofwinnende industrie, die graag meedenken in de realisatiefase. Zij zullen samen met de inwoners innovatieve oplossingen aanreiken om zo tot een modern, aantrekkelijk en klimaat-robuust gebied te komen. De VVD ondersteunt dit van harte. Corrie-Christine van der Woude eindigde dan ook met: “Hou vol, ga door en blijf deze ‘wisdom of the crowd’ zoeken en inzetten!”

Publicatiedatum: 2 juli 2020