WhatsApp Image 2023-01-24 at 15.05.28

Lijsttrekker Witjes trapt VVD campagne af met 80 Gelderse Ondernemers

WhatsApp Image 2023-01-24 at 15.05.28

APELDOORN – In een volle zaal van het Theater Orpheus trapte VVD lijsttrekker Helga Witjes gisteravond officieel de Gelderse VVD campagne af. Samen met de ruim 80 Gelderse aanwezige ondernemers, de minister van Economische Zaken Micky Adriaansens en de staatsecretaris van Defensie Christophe van der Maat sprak zij een enthousiaste zaal toe.

De ondernemerspartij

Helga Witjes; “Vanavond trappen wij hier in Apeldoorn samen met u onze campagne af. De VVD is en blijft de pur sang ondernemers partij van Nederland. Zonder een gezonde economie kunnen wij onze welvaart, natuurbehoud, energietransitie en andere uitdagingen niet aanpakken. De VVD zet zich daarom in om onze ondernemers, het MKB en het onderwijs de volle ruimte te geven zodat zij en daarmee de gehele samenleving zich kan ontwikkelen. Innovatie is hierbij onmisbaar”.

De aanwezige minister van Economische Zaken onderstreepte het verhaal van de lijsttrekker. “Ondernemers betalen de facto de rekening. Zij zorgen voor banen, betalen belasting en zorgen voor de innovatie. Ze helpen daarmee Nederland vooruit. Daarom is het belangrijk om onze bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren. Bijvoorbeeld door goede wegen en een gunstig vestigingsklimaat”. De Staatsecretaris vult hierbij aan; “Gelderland is voor Defensie zeer gastvrij. Hiermee creëert de Provincie om ook voor Defensie om een aantrekkelijke werkgever te zijn”.  

Bouwen!

Witjes vervolgt; “Naast de noodzaak van een gezonde economie om problemen op te lossen, zijn er veel mensen op zoek naar een geschikte, betaalbare woning. Daarom is het belangrijk dat gemeenten in Gelderland de ruimte krijgen om te bouwen. Binnen de kernen van steden en dorpen maar ook in het buitengebied. We hebben zeker 100.000 nieuwe woningen nodig voor alle doelgroepen. We moeten bouwen! Zowel voor starters, ouderen, als voor mensen die willen doorstromen. Het is aan de gemeenten om te bepalen waar zij behoefte aan hebben. Dat willen we niet in het provinciehuis bepalen”.

Innovatie

Innovatie is de sleutel voor de uitdagingen die de provincie heeft. “Boeren gaan we niet verplicht uitkopen. We houden vast aan de Gelderse Stikstofmaatregelen. Ook na de verkiezingen”, aldus Witjes. Naast de uitdagingen op het gebied van stikstofreductie is de provincie ook mede verantwoordelijk voor de energietransitie. “De energietransitie vraagt veel van onze inwoners en bedrijven. De VVD wil dat de energierekening betaalbaar blijft. Daarom zal de provincie faciliterend moeten optreden in de belangrijke energietransitie. Het gaat er niet om óf we het moeten doen, maar hoe we het gaan doen. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Onze inwoners moeten geen last hebben van nieuwe windmolens. Deze bouwen we alleen met voldoende draagvlak. De provincie zal maximaal in moeten zetten op nieuwe innovaties om onze uitdagingen voor de komende vier jaar aan te pakken. Hierbij is het wat de VVD betreft win-win. We maken de energietransitie mogelijk en daarmee helpen bedrijven ons weer die deze nieuwe innovaties ontwikkelen”.

Tot slot

De aanwezigheid van de Minister, Staatsecretaris, Tweede Kamerleden, Statenleden, lokale politici, ondernemers en belangstellenden voor deze avond maakt opnieuw maar weer eens duidelijk dat de VVD een netwerkpartij is. Witjes zei tot slot: “De lijnen tussen ons zijn kort en daar maken we volop gebruik van. We ondersteunen elkaar in onze doelen. Voor nu is het doel van de VVD om in Gelderland opnieuw de grootste te worden. Doen wat nodig is om Gelderland veder vooruit te helpen. Samen met u. Stem daarom 15 maart op de VVD!”2023-01-24 15:28:52