VVD gld Portret edit

Innovaties helpen verkeersveiligheid in Gelderland

Verkeersknooppunt

Arnhem – Als portefeuillehouder Mobiliteit zet VVD Statenlid Mark Smits zich extra in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Gelderland. “Bij een goede infrastructuur in onze Provincie is veiligheid een pré. De Provinciale wegen staan nu aan de verkeerde kant van het rijtje”; aldus Smits. “We moeten het wegennet uitbreiden en goed onderhouden. Daar hoort verkeersveiligheid bij”. 

Risicogestuurd werken
Tijdens de behandeling van de begroting op woensdag 10 november 2021 heeft Smits namens VVD Gelderland een aantal moties ingediend in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid. Naast een motie voor een ‘bouwsteen veiligheid’ die structureel bij nieuwe mobiliteitsplannen moet worden meegenomen heeft Smits een motie ingediend in het kader van ‘Risicogestuurd werken’, zie de bijlage onderstaand.

Kruising Ubbergseweg te Nijmegen
“Met deze motie wordt beter inzicht verkregen in de methode ‘Risicogestuurd werken’ voor  het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste innovatie zoals algoritmen. Samen met GroenLinks en de ChristenUnie hebben we de kruising aan de Ubbergseweg in Nijmegen uitgezocht voor het onderzoek”, aldus Smits. Dit kruispunt staat bekend om een gevaarlijke situatie. Hier gebeuren regelmatig ongelukken waarbij de vele scholieren een risico vormen.

De komende periode blijft portefeuillehouder Smits namens VVD Gelderland zich inzetten voor uitbreiding en goed onderhoud van het wegennet. Zoals hierboven uiteengezet is veiligheid hierbij onlosmakelijk verbonden.  “Ik zie uit naar de resultaten die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in gang hebben gezet in het kader van verkeersveiligheid”.