VVD gld Portret edit

Grote impact verwacht van uitspraak RvS over windmolens

Windmolens bron Omroep Gelderland

De Raad van State heeft op 30 juni jl. een belangrijke uitspraak gedaan over het Windpark Delfzijl Uitbreiding. René Westra, VVD-woordvoerder energietransitie, verwacht dat deze uitspraak grote impact zal hebben op de realisatie van windmolen-projecten. En niet alleen op dergelijke plannen, maar ook op plannen en programma’s in andere sectoren. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen heeft hij schriftelijke vragen gesteld aan GS, zie onderstaande bijlage. Uiteraard houdt de VVD het vervolg nauwlettend in de gaten.

Fotobron: Omroep Gelderland