VVD gld Portret edit

Provincie zet in op digitale veiligheid en -weerbaarheid

Statenvergadering in Coronatijd

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ‘gewone’ diefstal de maatschappij jaarlijks 1 miljard euro kost. Een hoop geld, maar het staat in schril contrast met de schade die cybercrime op jaarbasis oplevert: meer dan € 10 miljard. En dat zijn oude cijfers die, gezien de vele krantenkoppen over cybercrime, waarschijnlijk inmiddels aanzienlijk hoger zijn. Want 1 op de 5 MKB’ers is inmiddels slachtoffer van cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van de Haagse Hogeschool uit 2020. Daarnaast is het volgens experts niet de vraag of, maar vooral wanneer de provincie Gelderland en haar partners door een cyberaanval met een hack worden getroffen.

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

De VVD-fractie is dan ook blij dat het College van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd dat er financiële steun komt voor het nieuw te vestigen Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. In dit centrum bundelen de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, de Politieacademie, de Koninklijke Marechaussee, ROC Aventus, de Belastingdienst en een flink aantal ondernemers de krachten om samen een kenniscentrum te realiseren dat zich richt op digitale veiligheid, fraude en opsporing.

Onderwijs en Arbeidsmarkt: digitale vaardigheid en wendbaarheid

Ook komt dit thema terug bij het Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid (O&A). In mei riep de VVD-fractie nog op om digitalisering een meer centrale rol te laten spelen. In de Perspectiefnota 2021, die een blik vooruit werpt op de komende periode, valt te lezen dat er meer accent komt op het bij elkaar brengen van het sociale en economische domein en het bevorderen van digitale vaardigheid van de inwoners en ondernemers van Gelderland.

Digitale weerbaarheid

Tot slot stelt de VVD met genoegen vast dat de VVD-motie voor meer aandacht voor digitale weerbaarheid van de eigen provinciale organisatie, de samenleving en haar partners, breed werd gesteund. Voor het einde van 2021 zal een beleidskader voor digitale weerbaarheid aan Provinciale Staten voorgelegd zal worden.

Foto: De Provinciale Staten in vergadering in Corona-setting op 7 juli 2021.