VVD gld Portret edit

Bereikbaarheid in Gelderland

Wonen 3

De auto blijft een ongelooflijk belangrijk vervoersmiddel voor onze inwoners. Om snel en veilig naar je werk, of weer thuis te komen, is een goed wegennet in en rondom onze steden en dorpen daarvoor onmisbaar. Niemand wil in de file staan. Het gaat goed met de provincie Gelderland, en dat betekent dat we op sommige plekken meer moeten investeren.