VVD gld Portret edit

VVD: dreigend ontslag bouwvakkers onacceptabel in grootste wooncrisis ooit

1251.huizen. vvd.nl

De VVD in Gelderland vindt het in de grootste wooncrisis ooit onacceptabel dat bouwvakkers ontslagen dreigen te worden door een gebrek aan bouwopdrachten. Daarnaast maken de liberalen zich zorgen over berichtgeving dat realisatie van tijdelijke flexwoningen vertraging oploopt. De Gelderse fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (zie bijlage onderstaand).

Ontslagen door regels en trage vergunningverlening

Hoewel de vele hijskranen in onze Provincie anders doen vermoeden, komen nieuwe bouwprojecten nauwelijks nog van de grond. Redenen zijn onder andere de stikstofproblematiek, een beperkte ambtelijke capaciteit bij gemeenten en een stapeling van regels waardoor plannen financieel niet uit kunnen. Vergunningverlening duurt inmiddels meer dan zeven jaar. Het gevolg is dat bouwbedrijven hun orderportefeuille zien opdrogen. De VVD bereiken hierover zorgelijke signalen uit de bouwsector. “Als niet snel wordt ingegrepen staan over één tot twee jaar de eerste bouwvakkers op straat. En dat in de grootste wooncrisis ooit. Voor de VVD een onacceptabele situatie”, aldus fractievoorzitter en woordvoerder Wonen Frederik Peters.

Alleen al in de regio Foodvalley Arnhem-Nijmegen is een woningbehoefte van zo’n 100.000 woningen tot 2040. De liberalen willen van Gedeputeerde Staten daarom weten welke consequenties een ontslagscenario in de bouwsector heeft voor de ambities van Gelderland. Een ontslaggolf betekent dat de bouwcapaciteit en het bouwtempo fors omlaag gaat. Peters: “Starters en andere woningzoekenden zullen hierdoor nog langer moeten wachten op een betaalbare woning en dat is onwenselijk”.

Vertraging bouw flexwoningen zorgelijk

Om op korte termijn het tekort aan woningen te verlichten wordt onder andere door de Provincie ingezet op de realisatie van tijdelijke flexwoningen. Deze woningen kunnen snel worden gebouwd en blijven zo’n 15 jaar staan. In Nederland is de doelstelling om zo’n 15.000 flexwoningen per jaar te bouwen, maar er worden er momenteel maar 5.000 opgeleverd. De VVD wil onder andere weten hoe Gedeputeerde Staten de bouwdoelstellingen gaat bereiken.

Wanneer sleutel voor eerste bewoners Gelderse proeftuinwoonwijken?

Vorig jaar al riepen Provinciale Staten op initiatief van de VVD per motie, het College van Gedeputeerde Staten op om in te zetten op regelluw bouwen. Daarnaast werd aangespoord om met belanghebbenden creatieve manieren te vinden om nieuwe, bewezen bouwtechnologie grootschalig in te zetten. Daarbij kan gedacht worden aan legobouw, 3D printen of houtbouw. Vaak methoden die ook een positieve bijdrage leveren aan het stikstofprobleem.

Het grootschalig inzetten van nieuwe, bewezen bouwtechnologie is een groot probleem. Zo zijn in Eindhoven enkele jaren geleden zes 3D geprinte woningen geproduceerd en verhuurd, maar is een grootschalige uitrol nog niet van de grond gekomen. Peters: “We zijn heel goed in kleinschalig experimenteren, maar grootschalig uitrollen van bewezen innovaties lukt nog heel slecht. Barrières moeten we daarom wegnemen. Dat is de gedachte achter de Gelderse proeftuinwoonwijken”. Om de vaart er in te houden wil de VVD weten wanneer de eerste bewoners hun sleutel kunnen verwachten.