VVD gld Portret edit

Verduurzamen woningen voor particuliere woningbezitters wordt eenvoudiger

culemborg-kleurrijkwonen-firan-warmtenetwerk-jpeg

De VVD wil dat het voor particuliere woningbezitters eenvoudiger wordt om hun woning te verduurzamen. Een motie met deze strekking werd afgelopen woensdag door een grote meerderheid in de Provinciale Staten aangenomen. Fractievoorzitter Frederik Peters: “Het verduurzamen van woningen is heel belangrijk om energie te besparen en over te schakelen op schone energiebronnen. Maar niet iedere Gelderse huizenbezitter heeft geld op de plank liggen om de woning te verduurzamen of kan de weg vinden in de wirwar van complexe regelingen. Dat moet dus beter.”

Negatief effect op woningwaarde

Aanleiding voor het debat was het voorstel van Gedeputeerde Staten om sociale huurwoningen, via de woningcorporaties, sneller te verduurzamen. De VVD is echter bang dat huizenbezitters die ooit een corporatiewoning hebben gekocht – het zgn. ‘gespikkeld bezit' - achterblijven wanneer een corporatie met verduurzaming van een rij woningen begint. Peters: “Door isolatie gaat het dak zo’n 40 centimeter omhoog. Hierdoor zijn verschillen letterlijk op straat zichtbaar en dat werkt negatief door op de woningwaarde van die huizenbezitter. We willen daarom dat het ook voor de particuliere woningeigenaar in een woningblok aantrekkelijk wordt om mee te doen.”

Ook huizenbezitter moet op Provincie kunnen rekenen

De Gelderse VVD kwam met een motie waarin het College wordt verzocht een aanvullende regeling te ontwikkelen, gericht op particuliere woningeigenaren die ooit een corporatiewoning hebben gekocht. (Zie onderstaande bijlage.) Peters: “het gaat dan om heel gewone Gelderlanders met een normale baan en een normale hypotheek. Die hebben echt niet even duizenden euro’s op de plank liggen om hun huis te verduurzamen. Als een grote woningcorporatie ondersteuning van de Provincie krijgt, dan vinden wij dat juist ook die gewone particuliere huizenbezitter moet kunnen rekenen op de Provincie”.

Foto: Culemborg kleurrijk wonen Firan