VVD gld Portret edit

Bedankt Rosmarijn Boender, welkom Dorien Mulderije!

d0762fc5-e472-47d5-acb3-5853f536fd3e

"Ik kan met u terugblikken op emoties rond Bomenkap waarover ik in mei 2019 al snel mijn maidenspeech mocht houden; over Natuurbeheer en over druk op de ruimte; over Erfgoed en Monumentenbeleid, over keukentafelgesprekken bij de boeren en het almaar durende Geitenmoratorium, over Faunabeheer en de wolf."
De speech kunt u onderstaand verder lezen.

Zo begon de afscheidsspeech van Rosmarijn Boender die afscheid nam van de Provinciale Staten op woensdag 9 november jl. omdat zij onlangs is benoemd tot wethouder in de gemeente Voorst. Na een indrukwekkend afscheidswoord van Commissaris van de Koning de heer Berends, werd aan Boender de gelegenheid geboden om onderstaande woorden uit te spreken. 

Na afloop kreeg Boender de Statenpenning uitgereikt voor haar verdiensten.

Daarna werd Dorien Mulderije opnieuw benoemd tot Provinciaal Statenlid. Al eerder verving zij tijdelijk VVD Statenlid Corrie Christine van der Woude. "Het voelt een beetje als Heintje Davids maar ik ga me met veel plezier, graag opnieuw inzetten voor de Provinciale Staten en voor de VVD in het bijzonder", aldus Mulderije. 

Vervolg speech Rosmarijn Boender:

Ook kunnen we gezamenlijk terugdenken aan een periode vanaf maart 2020 toen we, na de nieuwe werkelijkheid van Stikstof in 2019, ook nog te maken kregen met de wereldwijde Corona-lockdown; een periode waarin wij ons werk als volksvertegenwoordiger opeens vanachter een scherm moesten doen, zonder inspirerende en informerende werkbezoeken aan de omgeving.

Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor sommige andere collega-Statenleden was dit een zware periode met ziekte en ook verlies van naaste familie of vrienden. Helaas wisten we dat toen soms niet eens van elkaar door de afstand die er opeens was, zonder de gezamenlijke lunch en kop koffie in het HdP.

Maar u zit hier niet om terug te blikken: u bent hier vandaag samen om nieuwe besluiten te nemen, die van belang zijn voor de leefomgeving en economie van Gelderland: hoe zal die zijn als onze kinderen onze leeftijd zullen hebben in 2050 - 2060? Daar heeft u nu invloed op!  Graag wil ik dan ook mijn respect uitspreken voor iedereen die hier zit als volksvertegenwoordiger of als bestuurder, want u heeft ervoor gekozen om ooit wél lid te worden van een politieke partij en uzelf kandidaat te stellen en dus om mee te doen, in plaats van langs de zijlijn wat te roepen.

Een onmisbaar onderdeel in deze Statenzaal is ook de aanwezigheid van de pers: ik ben dankbaar dat die niet alleen onzichtbaar meekijkt vanachter het scherm, maar hier altijd actief aanwezig is om de vergaderingen te verslaan en ons persoonlijk te bevragen.

Ik vond het eervol om gekozen lid te mogen zijn van dit Gelderse parlement. Veel dank voor de prettige samenwerking en mooie onderlinge discussies met u als collega’s en met organisaties zoals LTO, Geldersch Landschap & Kasteelen, de Koninklijke Jagersvereniging, Gelders Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, de Veiligheidsregio, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuur & Milieu Gelderland.

Tot ziens.  Het ga u allen goed!