VVD gld Portret edit

VVD: Geen gemotoriseerd verkeer op RijnWaalpad

Schermafbeelding 2021-08-06 om 14.47.31

LENT - De Gelderse VVD wil niet dat gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s, worden toegestaan op snelfietspaden en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Aanleiding hiervoor is het besluit door de gemeente Nijmegen om op een deel van het RijnWaalpad, de snelfietsroute tussen Arnhem-Nijmegen, auto’s toe te staan en de berichtgeving hierover in De Gelderlander op 6 augustus 2021.

Levensgevaarlijk

Het RijnWaalpad is een veelgebruikte fietsroute. Vooral ter hoogte van de Lentse Plas is het er regelmatig druk, weet fractievoorzitter Frederik Peters: “Uit ervaring weet ik dat deze snelfietsroute niet alleen gebruikt wordt door snelle e-bikes. Ook wandelaars en recreatieve fietsers gebruiken dit deel van het pad intensief om een rondje rond de Lentse Plas te maken. Door autoverkeer toe te staan wordt het hier levensgevaarlijk, vooral met zoveel jonge kinderen in de buurt”.

Mark Smits, woordvoerder bereikbaarheid, deelt de zorgen. “Als fietser verwacht je op een snelfietspad niet geconfronteerd te worden met auto’s. Door gemotoriseerd verkeer toe te staan op een plek waar je het niet verwacht speel je met de verkeersveiligheid”. De VVD vraagt daarom opheldering aan het Gelderse College.

Precedent

Gelderland investeert fors in de aanleg van snelle fietsverbindingen. Ook het RijnWaalpad is met financiële hulp van de Provincie aangelegd, met als doel fietsers de ruimte te geven. Nu de gemeente Nijmegen besloten heeft gemotoriseerd verkeer toe te staan op een deel van het tracé maakt de VVD zich zorgen over precedentwerking. “We leggen met belastinggeld een dure fietsvoorziening aan. Vervolgens besluit de gemeente na aanleg om hiervan af te wijken en er in feite een gewone, lokale weg van te maken. Daar is het Provinciale geld wat ons betreft niet voor bedoeld”, aldus Mark Smits.

 

Lees hieronder de art. 39 vragen aan het College van Gedeputeerde Staten;