VVD gld Portret edit

Ruimte voor festivals in 2023

Festivals bron RTV Connect

De subsidieregeling voor festivals loopt in 2022 af. Om te voorkomen dat de organisatie van festivals in 2023 in problemen komen door het ontbreken van nieuw beleid, heeft de VVD het amendement gesteund om voor 2023 toch 300.000 euro beschikbaar te stellen. Cultuurwoordvoerder René Westra: “We weten dat we hiermee velen uit onze achterban een plezier doen. Ook geven we met de steun respect aan de vele vrijwilligers die de festivals mogelijk maken. Zij kunnen doorgaan met hun goede werk” (en hoeven niet pal voor het nieuwe jaar te stoppen met de voorbereidingen). Het beleid voor festivals voor de jaren 2024 en verder kan nu tijdens de coalitiebesprekingen worden bepaald.

Publicatiedatum: 11 november 2022