VVD gld Portret edit

Gebiedsagenda en recreatie op de Veluwe

wandelen-veluwezoom, bron Visit Arnhem

Bekijk deze prachtige video.

Juist in deze periode van de Corona-pandemie, is het belang dat we hechten aan onze eigen leefomgeving nog groter dan dat het al was. De VVD ziet het belang van recreëren in de eigen omgeving om te ontspannen, wandelen, fietsen, te sporten in de buitenlucht, of gewoon het rondje met je hondje. Het draagt bij aan het welbevinden van de mens, dat heeft voor de VVD hoge prioriteit op de Gebiedsagenda van de Veluwe.

VVD Gelderland heeft ingezet op een drietal aspecten:

Communicatie met gemeenten
Het belang van de tussenfase in de communicatie, waarin de gemeenten, de gemeenteraden, inwoners en ondernemers worden meegenomen in de plannen en de impact van de Recreatiezonering Veluwe. Begin 2021 hebben wij aan gedeputeerde Peter van ‘t Hoog de vraag voorgelegd of de provincie vanuit de regisseursfunctie een communicatieplan heeft. Dit heeft geresulteerd in een -provinciale-roadshow- langs de Veluwse gemeenten. Een heldere communicatie, hier blijven we vanuit de Gelderse VVD aandacht voor vragen.

Regiodeal van 12,5 miljoen
De Veluwe agenda, de Veluwe-op-1, de Regiodeal van 12,5 miljoen, om gezamenlijk in te zetten op een aantrekkelijk gebied voor onze inwoners en voor het toerisme vanuit binnen- en buitenland. Inwoners zijn zich bewust zijn van hun leefomgeving, gaan daar met respect mee om en zullen begrijpen dat de kwetsbare gebieden beschermd moeten worden.

Vermijden spookbeelden
Spookbeeld van een hek eromheen, moeten betalen om een gebied te beleven, moeten we ombuigen naar slimme oplossingen. Door op een natuurlijke manier duiding te geven aan wandelroutes, fietspaden, mountainbikeroutes, ruiterpaden om de Veluwe op je eigen manier te beleven. Bezoekers bereik via slimme technische oplossingen, promoten via de moderne kanalen. Voorlichting, educatie over de unieke Veluwe, met 91.200 hectare is de Veluwe het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa. Daarnaast het toeristisch programma van dag- en verblijfstoerisme, want toerisme is één van de grootste economische pijlers binnen onze gebiedsopgave.

Overleg met Terrein Beherende Organisaties
De inzet vanuit de TBO’s (Terrein Beherende Organisaties). In gesprekken met oa. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben zij een inkijk gegeven in de kwetsbare gebieden, hoe de druk op de natuur aan te pakken, door mooie voorbeelden te laten zien. Van kraamkamer tot natuurlijke aanleg van routes voor de diverse bezoekers. Vanuit de TBO’s is de vraag gesteld hoe we inzetten op toezicht en handhaving, het idee om gebruik te maken van de Groene BOA’s. Een geslaagd pilot project vanuit de Gelderse VVD.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met VVD Statenlid Marga Schoots via marga.schoots@psgelderland.nl of telefonisch: 06-2342886.

TIP: Video Recreatiezonering Veluwe:

https://www.youtube.com/watch?v=WftBue5_Y5Y

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20 december 2021