VVD gld Portret edit

Een “Go” voor het Gelders Warmtebedrijf

Fotobron Waalsprong, 352_werking-van-het-warmtenet.large

De regering zet in op het gebruik van restwarmte voor de verwarming van huizen en bedrijven. Dit als onderdeel van de energietransitie. Gezien het verplichte collectieve karakter en de financiële risico’s zijn we als VVD kritisch. Woordvoerder Energietransitie en Klimaat René Westra heeft deze zorgen eerder geuit. Dit heeft geresulteerd in de motie Warmtebedrijf met beheerst risico, die op 2 februari 2022 door de Staten is aangenomen.  

Op 28 september jl. lag de vraag voor of GS verder kunnen met het oprichten van het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB). Omdat de risico’s, onder meer met onze motie, beheersbaar lijken te zijn, hebben we een “go” gegeven. Begin 2023 komt de formele oprichting in de Staten op de agenda. Voor GroenLinks-gedeputeerde Van der Meer is de go-beslissing een belangrijke stap om in Gelderland de warmte infrastructuur van de grond te krijgen.   

Lees ook dit artikel: https://vvd-gelderland.nl/themas/vvd-scherpt-financile-kaders-gwib-aan

 

Publicatiedatum: 30 september 2022