VVD gld Portret edit

Campagnes bewustwording ondermijning moeten herkenbaarder

vreemd_tonnen

Harde ondermijnende criminaliteit is volop aanwezig in onze Provincie. Hennepkwekerijen, drugslabs, mensenhandel, het zijn allemaal zaken die wat de VVD betreft hard moeten worden aangepakt. Belangrijk in die aanpak is dat bewoners zich bewust zijn dat ondermijning overal kan plaatsvinden. Verdachte situaties komen sneller aan het licht en de meldingsbereidheid gaat omhoog als mensen weten waar ze moeten zijn. “Pas als een drugspand eenmaal is gesloten, realiseren buurtbewoners zich vaak dat er inderdaad iets ‘niet pluis’ was. Maar het op tijd herkennen en vervolgens melden van verdachte situaties kan en moet nog aan aandacht winnen”, aldus VVD-fractievoorzitter Frederik Peters.

Campagnes zijn nog te verschillend

In de afgelopen jaren is de aandacht voor ondermijnende criminaliteit toegenomen. Op verschillende niveaus worden daarom verschillende campagnes uitgerold om het publiek voor te lichten. Ook de Provincie werkt hier aan mee, bijvoorbeeld via de campagnes LeerlingAlert, KiekUut en de expositie Mensenhandel. Op lokaal niveau worden regelmatig informatieavonden voor ondernemers door gemeenten en andere ketenpartners georganiseerd.

De liberalen zijn blij met deze initiatieven, maar zien tot nu toe weinig eenduidigheid en herkenbaarheid in de aanpak. Regelmatig worden eigen websites, campagnelogo’s en eigen campagneplannen ontwikkeld. De liberalen willen daarom dat de Provincie gaat verkennen of meer samenhang in de verschillende initiatieven gebracht kan worden. Peters: “Bewoners en ondernemers zien zo door de bomen het bos niet meer. Veel slimmer is daarom om verschillende campagnes onder één herkenbare campagnestijl te brengen. In plaats van dat campagnegeld naar ontwerpers gaat, zien we liever dat meer bewoners en ondernemers bereikt worden.”

Campagne ‘Vreemd?!’ als slim voorbeeld

In het bijzonder wijzen de liberalen op de campagne ‘Vreemd?!’. Dit concept is inmiddels ook succesvol uitgerold in diverse Gelderse gemeenten. Onder één herkenbare campagnetitel worden verschillende activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het herkennen en melden van verdachte situaties.

Daarnaast wordt binnen ‘Vreemd?!’ gewerkt met slimme toepassingen zodat het melden van verdachte situaties laagdrempelig wordt gemaakt. Peters: “iedereen kent inmiddels wel de posters op een gesloten verklaard pand. Inspirerend vind ik het voorbeeld dat als onderdeel van ‘Vreemd?!’ naast deze posters een QR-code was geplaatst waarmee bewoners direct een melding kunnen maken bij het juiste loket. Dat werkt herkenbaar en drempelverlagend”.

De VVD heeft over dit onderwerp samen met de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (zie onderstaand) en ziet uit naar de antwoorden.

 

 

Publicatiedatum: 22 november 2021