VVD gld Portret edit

VVD: Alle opties openhouden voor Rijnbrug

5cafab14-37f3-4229-b6d4-ca9e72128854

RHENEN – Vanmiddag waren op initiatief van Statenlid Mark Smits de VVD’ers uit Neder-Betuwe, Provincie Gelderland en uit de Tweede Kamer bij elkaar gekomen om te praten over de Rijnbrug. Mark Smits zegt hierover: “De Rijnbrug heeft zijn langste tijd gehad. Het gebied heeft een goede verbinding nodig over de Nederrijn voor de verstedelijking van het gebied en om de bestaande fileproblemen aan te pakken, daar zijn we het alle drie over eens”.

Regeerakkoord

Het verbreden van de Rijnbrug wordt flink duurder. In plaats van € 40 miljoen aan kosten komt er nog € 30 miljoen bij. Voor de Provincie Gelerland is deze extra investering niet haalbaar. Daarom zochten de drie VVD’ers naar de mogelijkheden. “Gedeputeerde Staten heeft aangegeven te willen stoppen met de plannen voor de verbreding van de brug vanwege de grote extra investering en het relatief kleine resultaat wat daarmee kan worden behaald. De brug is een Rijksbrug en daarom kijk ik nadrukkelijk ook naar het Rijk. Immers liggen er met het nieuwe regeerakkoord mogelijkheden. De coalitiepartijen hebben afgesproken om miljarden uit te trekken voor onderhoud. Dit geeft opnieuw kansen voor deze brug, in combinatie met de verstedelijkingsstrategie”, aldus Smits.

Vaste planning voor onderhoud

Aan het onderhouden van Rijksbruggen ligt nu geen vaste planning ten grondslag. Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis vindt dat dit anders moet.  Hij wil snel aan de slag om dit te veranderen. “Ik wil met een voorstel richting het kabinet ervoor zorgen dat het Rijk aan de slag gaat met een vaste planning voor het onderhouden van bruggen. De Rijnbrug zou dan met cofinanciering vanuit de beide provincies, Gelderland en Utrecht, kans maken om aangepakt te worden”, aldus Koerhuis.

Samenwerking via elk niveau

VVD’ers Laurys Bennik uit Neder-Betuwe, Mark Smits uit de provincie Gelderland en Daniel Koerhuis uit de Tweede Kamer blijven in gesprek om tot een goede oplossing te komen voor dit enorme knelpunt. Bennink zegt hierover; “Een goede samenwerking via elk niveau is essentieel voor het oplossen van dit knelpunt”. Statenlid Mark Smits zal dit voorjaar het initiatief nemen om een Rondetafel bijeenkomst te organiseren. Smits zegt; “Door middel van deze bijeenkomst wil ik met alle betrokken partijen op lokaal en regionaal niveau onderzoeken wat nodig is om gezamenlijk op te trekken in de lobby richting het Rijk”.

Publicatiedatum: 26 januari 2022