VVD gld Portret edit

Het stedelijk gebied

2 E 1 Foto stedelijk 1

Ons klimaat verandert. De verwachting is dat periodes van grote droogte, zoals in 2018, en clusterbuien elkaar gaan afwisselen. Hierbij hebben de steden onze speciale aandacht.

Zo werd Arnhem in 2014 getroffen door een wolkbreuk waarbij regenwater vanaf de heuvels naar de dalen gutste en daar voor veel overlast en schade zorgde.
In Arnhem zit 1 op de 3 gebouwen in de gevarenzone bij een extreme hoosbui. Bewoners of ondernemers lopen dan een groot risico om geconfronteerd te worden met overstromingen.

De VVD-fractie wil dat Waterschap Rijn en IJssel zich blijft inzetten voor initiatieven in de steden om wateroverlast te beperken. Dit kan door samenwerking met gemeente, inwoners en ondernemers.

Meer groen in de wijken, afkoppelen van hemelwater op het rioolstelsel en innovatieve oplossingen om regenwater snel te infiltreren in de grond zorgen voor minder wateroverlast tijdens piekbuien en tegelijkertijd voor lagere temperaturen tijdens periode van hitte. 

Projecten zoals in Geitenkamp in Arnhem zijn een voorbeeld van hoe het moet. De wijk ligt hoog boven de stad en zorgde in het verleden voor een bron van ellende waarbij het regenwater vanaf de Geitenkamp en andere hoge stadsdelen naar Klarendal, Molenbeke, het Spijkerkwartier en Presikhaaf gutste. Door samenwerking moet dit soort wateroverlast beperkt worden.

Publicatiedatum: 4 februari 2019