VVD gld Portret edit

Financieel

financien snip 1 b 2

Het waterschap Waterschap Rijn en IJssel moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De VVD-fractie vindt dat de organisatie zo krachtig en doelmatig mogelijk moet zijn.

Belastinggeld is gemeenschapsgeld en daarom moet het zo effectief mogelijk worden besteed. Daar past een waterschap bij dat zich richt op haar kerntaken.

Fietspaden aanleggen of ontwikkelingssamenwerking in het buitenland horen daar niet bij. Waar mogelijk zorgen wij voor minder ambtenaren en bureaucratie.

De VVD-fractie van Waterschap Rijn en IJssel is voor een eerlijke belastingverdeling tussen burgers en  ondernemingen.

Iedereen, ook natuurorganisaties, moet meebetalen, anders vervalt de rechtvaardiging van het geborgde belang van de natuurterreinbezitters in het waterschapsbestuur. Inkomensbeleid is geen kerntaak van het waterschap; waterschappen zijn uitvoerende organisaties met een omslagstelsel waarin inkomenspolitiek geen functie is. 

Belastinggeld wordt bijeengebracht door onze burgers en ondernemers. In totaal gaat het om ongeveer € 90 miljoen per jaar. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven en dat elke uitgegeven euro goed valt te verantwoorden vanuit de beperkte taken van het waterschap. Waterschapstaken dienen zonder te veel franje te worden uitgevoerd.

Het waterschap moet financieel gezond zijn. Daarbij past een goede financiële huishouding, een sluitende boekhouding en een gezond (betaalbaar)  meerjarenperspectief. Wanneer het huishoudboekje niet klopt, betalen nieuwe generaties de rekening.

 


Het waterschap is scherp op de effectiviteit van subsidies. Wanneer een subsidie niet tot resultaten leidt of het onduidelijk is waar het geld precies aan is besteed, wordt de subsidie meteen ingetrokken. Bij misbruik van subsidie willen we deze terugvorderen.

Waterschappen horen actief samen te werken met inwoners, bedrijven en andere overheden. Met andere overheden kan bijvoorbeeld gezamenlijk ingekocht worden.

Zo kan het waterschap effectiever en efficiënter werken.

Publicatiedatum: 4 februari 2019