VVD gld Portret edit

Waterschap Vallei en Veluwe Verkiezingsprogramma

landbouw snip 2 d 2

De VVD en Waterschap Rijn en IJssel is er voor alle mensen die zich met volle overtuiging inzetten voor onze samenleving. Het is aan de waterschappen om die ruimte te geven, zodat iedereen die dat wil, vol overgave mee kan doen. 

Voor de VVD is veiligheid het belangrijkste thema. Nederland is een waterrijk land en zonder bescherming zou een groot deel van ons land regelmatig onder water staan. De VVD Gelderland zorgt voor droge voeten!

Naast veiligheid zijn er nog meer belangrijke thema's waar de VVD en Waterschap Rijn en IJssel zich hard voor maakt. Zoals schoon water, duurzaamheid, participatie van de samenleving en nog veel meer.