VVD gld Portret edit

Wonen = bouwen!

Wonen 2

Tiel is niet te vergelijken met Apeldoorn, Nijmegen niet met Lochem en Harderwijk heeft een heel andere woonbehoefte dan Arnhem.

In de ene gemeente is een tekort aan starterswoningen, in de andere gemeente zijn meer studentenwoningen, gezinswoningen of seniorenwoningen nodig.


Één ding is zeker: Gelderland heeft echt veel meer nieuwe woningen nodig.

VVD Gelderland wil dat er ruimte komt voor gemeenten om 100.000 woningen te bouwen. Niet volgens stoffige meerjarenbeleidsplannen vanuit het provinciehuis, maar door de Gelderse gemeenten zelf de vrijheid te geven om te bouwen. VVD Gelderland heeft er vertrouwen in dat een gemeente zelf de beste keuzes maakt. In Zutphen, Barneveld en Otterlo en al die andere gemeenten weten ze beter welke woningen nodig zijn, dan dat het provinciehuis in Arnhem dat weet. Bouwen, bouwen, bouwen maar!

Het bouwen van woningen is het uitgangspunt. Maar er komt meer kijken bij aantrekkelijk wonen. Een aantrekkelijk woonaabod hangt samen met bereikbaarheid met de auto, het OV en met de fiets, genoeg winkels, bedrijventerreinen zodat bedrijven zich ook kunnen vestigen en doorontwikkelen, voldoende scholen en goede zorgvoorzieningen.

Stuk voor stuk nodig voor een goede gezonde woningmarkt.

VVD Gelderland weet dat er verschillen zijn tussen gemeenten. De grote gemeenten, zoals Nijmegen, Arnhem, en Apeldoorn zijn het centrum van een regio. Zij hebben een andere rol dan bijvoorbeeld de gemeenten met meerdere dorpskernen, zoals Berkelland of West Maas en Waal. VVD Gelderland wil dat de provincie de gemeenten ondersteunt in het realisren van hun eigen specifieke woonbehoefte. De gemeente is 'in de lead' om woningen te bouwen, provincie Gelderland denkt mee zorgt voor goed bereikbare regio's waar ruimte is voor bedrijven.

Publicatiedatum: 25 januari 2019