VVD gld Portret edit

Vliegveld Teuge kan verder vliegen

parachutesprongen_teuge

Woensdag 8 juni 2022 heben de leden van de Provinciale Staten een luchthavenbesluit genomen voor Vliegveld Teuge. Aan deze vergunningverlening ging heel wat vooraf, daarom is de VVD Statenfractie blij dat er nu ook voor vliegveld Teuge een vergunning is. Zoals woordvoerder Koos de Looff het verwoorde: ‘Na een zorgvuldig traject waarin de meeste belangen voldoende gewogen en gewaardeerd zijn, is er een vergunning opgesteld, waarbij alle belanghebbenden weten waar ze aan toe zijn’.   

Toekomst van Teuge?
Het traject van de aan de Staten ter vaststelling voorgelegde vergunning begon formeel met de indiening van een vergunningaanvraag in mei 2020. Aan de Staten werd vorig jaar een aantal scenario’s voorgelegd waarlangs de vergunning opgesteld zou kunnen worden. De vraag was een heel duidelijke, namelijk: wat is volgens de Staten de toekomst van dit vliegveld? Er is toen besloten dat er een groei-mogelijk zou moeten zijn, maar dan wel met minder belastende vluchten in lawaai en dus minder overlast. Na veel gesprekken met belanghebbenden is er door GS een concept opgesteld en dit is in een officiële inspraakprocedure voorgelegd.

Valschermvrijedagdelen
Het uiteindelijke ontwerp luchthavenbesluit is een paar weken voor de besluitvorming van afgelopen woensdag ook door Provinciale Staten nog in een hoorzitting besproken. De meeste insprekers die hier op af kwamen hadden nog steeds moeite met het lawaai van de paravliegtuigen. Parachutespringen gebeurd in de nabijheid van het vliegveld en de toestellen die deze springers naar boven brengen vliegen letterlijk rondjes. Rondjes die als hinderlijk worden ervaren. Om deze hinder te beperken, zijn er in het weekend valschermvrijedagdelen (fantastisch nieuw woord!) in de vergunning opgenomen. Alleen als deze toestellen minder lawaai maken, mag er in het hele weekend weer gesprongen worden. Een mooie prikkel met een grote omgevingswinst. Want als er met deze verbeterde toestellen gevlogen gaat worden, geven deze aangepaste toestellen ook op de andere dagen minder overlast!

Alleen groei bij vermindering overlast
De Looff benadrukte verder dat de hele vergunning toekomstgericht en met de omgeving in het achterhoofd is opgesteld. ‘Uiteindelijk zal er bij meer vluchten minder overlast worden veroorzaakt, groei kan alleen door overlastvluchten in te leveren. Een ingenieuze gedachte die in de vergunning is vastgelegd.’

Fotobron: https://vliegveld-teuge.nl/

 

Publicatiedatum: 15 juni 2022