VVD gld Portret edit

Vitale partners in Gelderland

Logo VVD

Vitaal openbaar bestuur! Dat wil Gelderland en dat onderschrijft de VVD van harte. En niet door traditioneel met vastgestelde kaders in een strak keurslijf met onze partners aan de slag te gaan. Het moet gelijkwaardiger. Dat loslaten geeft tegelijk het risico van te veel willekeur en dat past niet bij betrouwbaar en gedegen bestuur. Om een goed gedoceerd en passend partnerschap in maatwerktrajecten in te vullen, stelt Gedeputeerde Staten voor op basis van zes concrete afwegingsprincipes aan de slag te gaan.

De VVD heeft extra aandacht gevraagd om steeds scherp te zijn vanuit welke van de drie overheidsrollen wij de maatwerktrajecten doorlopen. Soms zal het vooral als toezichthouder en bureaucraat zijn, soms als ondernemer en tegenwoordig heel vaak als verbinder. VVD Statenlid Corrie-Christine van de Woude geeft aan: “Rolbewustzijn als je maatwerk levert is belangrijk om draagvlak te verwerven en te behouden. Zo blijft de provincie een degelijke en betrouwbare partner voor de gemeenten en voor haar inwoners en bedrijven. Bij veel van de trajecten zal ook in de verschillende fases een andere rol gevraagd zijn.”

De VVD kijkt nu al uit naar hoe de Geldersen met elkaar in de maatwerktrajecten het debat blijven aangaan, elkaar inspireren met praktijkvoorbeelden en elkaar overtuigen op basis van wederzijdse argumenten. Van de Woude: “Zo komen wij in dialoog tot een gedeeld beeld over hoe onze opgaven te realiseren vanuit vitaal bestuur en ook in COVID 19 tijd.”

Jan Markink onderschreef dit alles van harte. Hij zal het zeker betrekken bij de uitwerking van de maatwerktrajecten. Hij was het ook volledig met de VVD fractie eens, dat de Gelderland Academie hier veel in kan en zal betekenen. Zij zijn ook uitstekend in staat om de digitale mogelijkheden en innovatie kansen bij gemeentelijke en provinciale ambtenaren te introduceren en het bewustzijn te vergroten van deze mogelijkheden bij gemeenteraadsleden, bij AB-leden van de waterschappen en bij Statenleden.

Volgende week woensdag volgt het debat in Provinciale Staten.

Publicatiedatum: 15 mei 2020