RijnEnIJssel

Verkiezingsprogramma Waterschap Rijn en IJssel

RijnEnIJssel

SAMEN WERKEN AAN WATER

Nederland is kampioen in het beheer van water. We zijn trots op onze kennis en de
wijze waarop we al eeuwen in staat zijn om het water in ons land te (be)sturen. Dat
wil de VVD zo houden, want we worden door klimaatveranderingen voor nieuwe
uitdagingen gesteld.
Dit betekent dat we nu, en voor de volgende generaties, de verantwoordelijkheid
hebben om te zorgen dat een ieder in ons land in vrijheid kan wonen, werken en
genieten van water en natuur. Waterschappen hebben daarbij met hun taken –
zorgen voor droge voeten, voldoende water en schoon water – een belangrijke rol.
Zonder (zorg voor) dijken, dammen, sluizen, gemalen en het beheer van talloze
wateren zou het wonen en werken in de Nederlandse delta praktisch onmogelijk
zijn. Al in de dertiende eeuw hebben we ons gerealiseerd dat waterbeheer zo
belangrijk is dat we hiervoor een krachtig bestuursorgaan voor nodig hebben, en de
VVD onderschrijft dit nog steeds: het Waterschap.

 

LEES VERDER IN ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

Publicatiedatum: 8 februari 2023