VVD gld Portret edit

Transfer Nicky Eppich van Gelderse Staten naar Arnhemse Raad

Foto Nicky

Tijdens de Statenvergadering van 27 januari jl. heeft Nicky Eppich de Provinciale Statenfractie van de VVD verlaten om raadslid te worden in Arnhem. Zij volgde op diezelfde dag in de Arnhemse fractie, Bas van Es op, die na 3,5 jaar aan een nieuwe baan begint die niet te verenigen is met het raadslidmaatschap.

Op 27 januari jl. is Marga Schoots geïnstalleerd als Statenlid. Marga maakte al eerder deel uit van de VVD Statenfractie en heeft veel zin om het Statenwerk weer op te pakken. 

Nicky Eppich: “Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen jaar en negen maanden. Ik ben dankbaar dat ik de inwoners van de mooiste provincie van Nederland heb mogen vertegenwoordigen en dat mijn fractie mij de gelegenheid heeft gegeven om mij in te mogen zetten voor diverse interessante onderwerpen.”
Eppich heeft zich onder andere beziggehouden met Wonen, Cultuur en Leefbaarheid en zij was het eerste aanspreekpunt voor de regio Achterhoek. “Ik heb me vooral ingezet voor innovatieve woonvormen en flexwonen in Gelderland om het nijpende woningtekort aan te pakken”, aldus Eppich.

“Onlangs ben ik gevraagd of ik mijn plek in de gemeenteraad van mijn eigen woonplaats, Arnhem, zou willen innemen”, aldus Eppich. In 2018 stond ze op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen.
Eppich: “De keuze maken tussen deze twee mooie volksvertegenwoordigende rollen was niet eenvoudig. Uiteindelijk heb ik besloten om de overstap te maken naar de lokale politiek hoewel ik de provincie niet makkelijk verlaat”.

“Nicky moet vooral haar hart volgen en daarom respecteren wij haar keuze om de overstap te maken. Ik feliciteer Arnhem met deze mooie transfer waarmee zij een goede volksvertegenwoordiger rijker zijn. Wij gaan Nicky missen als een gewaardeerd collega en enthousiast teamlid”, aldus Frederik Peters, voorzitter VVD Statenfractie Gelderland.

-.-.-.-.-.-.-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederik Peters op het nummer 06-17473715 of met Nicky Eppich op nummer: 06-11362634

Publicatiedatum: 6 januari 2021