Rijnbrug Daniel Koerhuis, Mark Smits

Taskforce Rijnbrug succesvol, miljoenen vanuit het Rijk!

1B 1 laarzen en laarsjes

Breaking news! Arnhem – “Wát een goed nieuws! Minister Harbers (VVD) heeft miljoenen vrijgemaakt voor de Rijnbrug bij Rhenen. Hiermee gaan we waarschijnlijk het knelpunt aanpakken en daarmee kunnen we een belofte aan onze kiezers inlossen”, aldus VVD Statenlid Mark Smits. “Ik ben ervan overtuigd dat de Taskforce die is opgezet door onze Gedeputeerde Helga Witjes (VVD), het verschil heeft gemaakt bij de minister. Dankzij het geld van het Rijk is de aanpak voor dit knelpunt weer een grote stap dichterbij” aldus Smits.

Aanpak knelpunt is belangrijk voor ondernemers en woningbouw

VVD-Gedeputeerde Helga Witjes; “De afgelopen periode heeft de Taskforce het knelpunt op de Rijnbrug goed onder de aandacht gebracht in Den-Haag. Op alle niveaus is overleg gevoerd over dit probleem. Zowel bij het ministerie als bij de Tweede Kamerleden. Zelf heb ik bij de minister regelmatig aangedrongen op de aanpak van deze Rijks-brug. Door het aanpakken van dit knelpunt wordt de bereikbaarheid van Rivierenland en Food Valley veel beter. Dit komt ten goede aan onze ondernemers, onze logistieke hotspot en voor onze plannen voor woningbouw in Rivierenland en Food Valley. Ik ben erg blij met deze doorbraak.”

Extra financiën nodig door gestegen bouwkosten

In totaal hebben de provincies Gelderland en Utrecht samen al 80 miljoen euro gereserveerd voor dit knelpunt. Door de stijgende bouwkosten bleek dit geld onvoldoende te zijn. Uit onderzoek bleek dat er inmiddels zo’n 150 miljoen euro benodigd is om dit punt aan te pakken. Daarom is bij het Rijk, als eigenaar van deze brug, een dringend beroep gedaan om extra financiële middelen bij te dragen. Het Rijk komt nu met een bedrag van ruim 40 miljoen euro ‘over de brug’. Voor het resterende bedrag gaat Gedeputeerde Staten nu onderzoeken waar het laatste deel vandaan kan komen. Hiervoor zal Gedeputeerde Witjes snel een voorstel doen aan de Gelderse Staten om geen verdere vertraging op te lopen. Nog meer vertraging zou kunnen betekenen dat de bouwkosten nog verder gaan stijgen.

Unieke samenwerking

De extra middelen die nu vrijkomen zijn te danken aan een uitstekende samenwerking. “Ik ben onder de indruk van deze samenwerking tussen ondernemers, belangengroepen en de politiek. Maar ook van de eensgezindheid van de lokale politiek in onder andere Tiel, Neder-Betuwe en Rhenen én de goede contacten hierover met de coalitiepartijen in onze provincie. Die goede samenwerking geldt ook in het bijzonder voor het contact met Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) die zijn uiterste best heeft gedaan voor het Gelderse en Utrechtse belang in dit dossier. Koerhuis heeft regelmatig Kamervragen gesteld om het probleem landelijk onder de aandacht te brengen. Je kunt dus wel stellen dat hier sprake is geweest van een unieke samenwerking met een prachtig resultaat. Samen sta je echt sterker!”, geeft Smits aan.

Vervolg

“We gaan nu snel onderzoeken of er nog ruimte is voor het laatste deel van het benodigde budget. Wanneer we hier uit zijn dan zal ik een voorstel doen richting de Provinciale Staten. Als zij akkoord gaan dan zal dit niet betekenen dat er meteen al een nieuwe brug ligt. Maar wel dat we kunnen starten met alle voorbereidingen voor de aanpak. Ik zal hier zeker vaart achter zetten”, aldus Gedeputeerde Witjes.

Publicatiedatum: 14 november 2022