VVD gld Portret edit

‘Stroe-City’ terecht teruggetrokken door Gedeputeerde Staten

ARNHEM - De grote opgaven waarvoor Gelderland staat vraagt om intensieve samenwerking met alle belanghebbenden, op basis van wederzijds respect en begrip. Daar staat de VVD in Gelderland voor. De liberalen waren dan ook onaangenaam verrast door het bericht over ‘Stroe City’ in de media. Gedeputeerde Staten hebben in het document Ruimtelijk Perspectief Gelderland, waarin onder andere Stroe wordt gezien als een te verstedelijken locatie, ontwikkelrichtingen uit laten werken. Die moesten een start van een discussie vormen in zeven Gelderse gebieden. Inmiddels heeft het College in een persverklaring dit stuk teruggenomen en het document van de website afgehaald. “De enige juiste beslissing, want in dit document werd de deur voor ieder gesprek dichtgegooid”, aldus fractievoorzitter Frederik Peters.

VVD herkent zich niet in document

Woorden doen ertoe in het debat. Zeker wanneer het gaat over grote opgaven zoals stikstof, wonen, energietransitie of bereikbaarheid. De liberalen ergeren zich dan ook aan gekozen bewoordingen in het inmiddels verwijderde document. Zo is in het document te lezen dat de ‘varkenshouderij weinig voorstelt’ en dat men zich minder moest richten op ‘beesten houden’.  Peters: “De VVD distantieert zich ten stevigste van dit soort taalgebruik. Het roept een gevoel van minachting van een belangrijke sector op. Dit soort teksten passen niet bij waar we als Provincie Gelderland voor staan”.

Ook de stelligheid waarmee denkrichtingen zijn gepositioneerd zorgt voor irritatie bij de liberalen. Zo zouden logistieke functies van onder andere de fruitteelt de kwaliteit in Rivierenland aantasten. Ook zou in dit gebied volop ruimte zijn voor grootschalige energie-opwek. In het middengebied tussen Arnhem-Nijmegen werd de wenselijkheid van de glastuinbouwsector ter discussie gesteld. Peters: “de stelligheid waarmee deze richtingen zijn geponeerd doet pijn. Vooral bij alle ondernemers en werknemers in deze sectoren en bewoners in de gebieden. Het doet ook geen recht aan de inzet die vanuit de sectoren en gebieden geleverd wordt om bij te dragen aan oplossingen voor problemen die er zijn.

Samen de puzzel leggen

De ruimtelijke opgaven in Gelderland zijn groot. Stikstofreductie, het bouwen van woningen, de energietransitie, allemaal vragen ze om ruimte. Eerder werd al bekend dat 1,8 keer de omvang van Gelderland nodig is om alle plannen te realiseren. Dat past niet. En dus zullen de komende jaren lastige en ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Gelderland heeft een gebiedsgerichte aanpak waarin met alle belanghebbenden, sectoren en partijen hierover het gesprek gevoerd word. Door die aanpak wordt gewerkt aan wederzijds begrip, kunnen oplossingen worden gevonden voor knelpunten, en ontstaat ruimte voor draagvlak. Peters: “Dat is de aanpak waar de VVD voor staat. We leggen samen een heel moeilijke legpuzzel waarvan ieder gebied, iedere sector en iedere belanghebbende een stukje bezit.”

Schermafbeelding 2022-06-24 om 17.22.37

Publicatiedatum: 24 juni 2022