VVD gld Portret edit

Scherpenzeel en Barneveld: Samen sterk

Barneveld - Scherpenzeel., bron Omroep Gelderland

Bijdrage VVD-woordvoerder Corrie Christine van der Woude, Statenvergadering 6 juli 2021

Een voorstel tot herindeling is ingrijpend. Dat geldt ook voor Barneveld en Scherpenzeel. Scherpenzeel bleef tot nu toe met een mooi wapen fier zelfstandig. Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat iedereen in dit complexe proces scherp is en goed heeft overwogen welke keuzes te maken. De gesprekken gingen soms tegen het lijntje en ook wel eens er overheen. Dat is heftig geweest. En toch bleven wij het duet zoeken om het duel te voorkomen. Dit is onderdeel van onze Gelderse identiteit.

Authenticiteit onlosmakelijk gebonden aan bestuurlijke zelfstandigheid?

Gedeputeerde Markink heeft vanuit zijn portefeuille de verantwoordelijkheid voor een Sterk Bestuur in Gelderland en van daaruit heeft hij ook al jarenlang de bestuurskracht van Scherpenzeel onder zijn hoede. 
Provinciale Staten stond dinsdag 6 juli voor de lastige opgave om een antwoord te geven of die fierheid, dit fundamentele gevoel van authenticiteit onlosmakelijk gebonden is aan bestuurlijke zelfstandigheid.  Barneveld en Scherpenzeel samen zullen een prachtig kloppend hart met veel slagkracht worden in FoodValley, zo gaf de burgemeester van Barneveld tijdens de inspraak aan. Reden voor de VVD om de uitkomst van de stemming in de Gemeenteraad van zowel Scherpenzeel als Barneveld serieus te nemen. En deze gemeenteraden en colleges van B&W zijn daarbij nauwgezet te werk gegaan. Qua stemverhouding is een grotere meerderheid in Barnveld voor samen gaan, dan de meerderheid in Scherpenzeel om dit niet te willen. Het gerenommeerde bureau Kieskompas heeft achterhaald in beide gemeenten waar de zorgen zitten en waar men aan hecht. Dat draagt bij aan de basis voor het Dorpenplan 2.0. en het is goed dat hiervoor naar verwachting door de provincie 300.000 euro extra wordt uitgetrokken.

Met kennis in dialoog

Energiek zijn het afgelopen jaar talloze fysieke en digitale bezoeken door GS en met name door gedeputeerde Markink gebracht aan beide gemeenten. En ook de VVD heeft veelvuldig deze gemeenten en met name ook de lokale VVD opgezocht. Heel Gelders: met elkaar met kennis in dialoog, ook als het ingewikkeld is en ook nog bestuurlijk vernieuwend. De provincie werkt sinds 2019 met een nieuw kader over hoe wij bestuurskracht in de Gelderse gemeenten ingevuld willen zien. Dat kader past binnen de wet- en regelgeving. Vele wetenschappers keken achteraf mee. Geen heeft iets anders beweert. Dat kader geeft niet enkel mee, dat de financiën de komende jaren op orde moet zijn. Het kader geeft ook vooral aan, dat er langjarig vertrouwen moet zijn, dat de taken en opdrachten die er zijn en of nog op de gemeenten afkomen, met kwaliteit geleverd kunnen worden en of er daarbij sprake is van een solide financieringsbasis. De VVD is er vorige zomer van overtuigd geraakt dat dit in Scherpenzeel mogelijk niet zo is.

Gerede twijfel maar toch open blik behouden

Scherpenzeel had een ander inzicht en daarmee opstelling. GS wilde dit grondig uitgezocht hebben. Dat is haar opdracht, dat is haar verantwoordelijkheid. En voor dat proces kennen wij uiteindelijk enkel de ARHI-procedure om in te zetten als instrument. Ook daar geeft niemand betere of andere opties. Het college geeft in de Statenbrief mee dat er in die wet een spagaat zit. Je moet gerede twijfels hebben of zelfstandig doorgaan mogelijk is en tegelijk doe je het proces open en moet een andere uitkomst nog mogelijk zijn. Dat hield GS steeds voor ogen. Helaas is dit niet altijd door iedere betrokkene zo beleeft.

Bestuursakkoord en Dorpenplan 2.0; Samen sterk

Voor de inwoners van zowel de gemeente Scherpenzeel als Barneveld was het belangrijk dat op 6 juli een besluit genomen zou worden. Voor de VVD is de conclusie dat het plaatje ‘Scherpenzeel zelfstandig verder’ onvoldoende duurzaam is. De bestuurskracht is aantoonbaar onvoldoende op middellange en lange termijn. En andere wegen bleken onbegaanbaar. Het merendeel van de Staten steunde dit ook en daarmee is het voorstel tot herindeling naar de minister. Een gemeente met een bestuursakkoord en dorpenplan 2.0 maakt Samen Sterk.

Diepe buiging voor alle betrokkenen

Tot slot maakte de VVD een diepe buiging voor iedereen, die met heel veel energie, veerkracht en standvastigheid met kracht en tegenkracht, met macht en tegenmacht dit proces doet. Wat de VVD betreft blijft Scherpenzeel fier en daar mogen zij trots op zijn. 

Fotobron: Omroep Gelderland

Publicatiedatum: 8 juli 2021