VVD gld Portret edit

Ruimte voor nieuwe samenstelling Leefbaarheidsalliantie

Leefbaarheid

 “Leefbaarheid zit als een satéprikker door alle beleidsterreinen heen. We zijn zeer tevreden met de integrale aanpak van dit programma, waarbij gemeenten en inwoners het voortouw nemen en de provincie een ondersteunende rol vervult.”, aldus VVD Statenlid Nicky Eppich.

Op 1 juli jl. is door Provinciale Staten het beleidsprogramma Leefbaarheid vastgesteld.

Voor de praktische ondersteuning van initiatieven wordt de Leefbaarheidsalliantie ingezet, een samenwerkingsverband van vier organisaties. Zij hebben in de afgelopen vier jaar de basis gelegd voor veel andere organisaties in de provincie. De VVD is van mening dat in een Gelderland waar iedereen mee moet kunnen doen, er ook ruimte moet zijn voor nieuwe toetreders tot de Leefbaarheidsalliantie.

Nicky Eppich heeft daartoe een breed gesteunde motie ingediend die in de nieuwe beleidsperiode toegang verschaft aan nieuwe toetreders tot de alliantie. Eppich: “Er zijn meer deskundige organisaties die een provinciaal dekkend netwerk hebben en veel ervaring hebben met leefbaarheidsvraagstukken. We zijn blij om te horen dat Gedeputeerde Staten heeft aangegeven de motie te willen uitvoeren.”

Een frisse impuls door nieuwe leden

“Als de Leefbaarheidsalliantie in 2024 in enige vorm doorgaat, zullen nieuwkomers een frisse impuls geven aan vernieuwing en vitaliteit van de Gelderse leefbaarheid”, aldus Nicky Eppich.

Publicatiedatum: 2 juli 2020